Wdrożenie systemu zarządzania bioryzykiem CWA 15793

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Istytut Badawczy będzie pierwszą jednostką naukową a CBOKIiGZ pierwszym laboratorium w Polsce wdrażającym system zarządzania ryzykiem biologicznym dołączając tym samym do elity kilku największych laboratoriów w Europie. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem biologicznym przygotowuje IOR - PIB do wypełnienia najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem biologicznym i umożliwi współpracę z europejskimi ośrodkami naukowymi oraz usługowymi. Standard CWA 15793 jest gwarantem tego, iż laboratoria, w których go wdrożono spełniają najostrzejsze normy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa biologicznego.

Aktualności