Uroczyste otwarcie Centrum

Uroczystego otwarcia dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki. W uroczyści wzięli udział pracownicy Instytutu Ochrony Roślin - PIB oraz przedstawiciele świata nauki i polityki z Poznania oraz innych krajowych ośrodków. W trakcie uroczystości dr Marek Sawicki wręczył również honorowe odznaczenie "Zasłużony dla rolnictwa" panom: Andrzejowi Richterowi, Bogusławowi Malinowskiemu oraz Tomaszowi Kałuskiemu.

Aktualności