Raport EPPO - wrzesień 2015

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze wykrycie „Candidatus Liberibacter solanacearum” (EPPO lista A1) w Niemczech w sierpniu 2014. Bakteria została znaleziona w uprawie marchwi (Daucus carota) w Niedersachsen. W uprawie znaleziono również owada z rodziny Psyllidae - Trioza apicalis. Objawy zarażeniem wykazywało ok. 50 % roślin. (2015/165)

 2. Czeskie NPPO potwierdziło występowanie „Candidatus Phytoplasma ulmi” (EPPO lista A1) na swoim terytorium. Fitoplazma została zidentyfikowana w czerwcu 2015 w próbce pochodzącej z jednego okazu wiązu Ulmus minor wykazującego podejrzane symptomy zakażenia. Na dwóch gałęziach liscie nie rozwinęły się oraz obecna była nekroza kory. Drzewo rosło w lesie w regionie Hradec Králové. Fitoplazma może być przenoszona przez owady: Macropsis glandacea (=M. mendax – Hemiptera: Cicadellidae) oraz Philaenus spumarius (Hemiptera: Aphrophoridae). Drugi z nich powszechnie występuje na terenie Republiki Czeskiej. Zarówno wiązy jak i owady zostaną poddane kontroli celem określenia obszaru zakażenia. (2105/166)

 3. Pierwsze wykrycie Ceratocystis platani (EPPO lista A2) w Albanii. W czerwcu 2014, symptomy obumierania i ekstensywnej śmiertelności drzew Platanus orientalis zostały zaobserwowane w kilkunastu miejscach w prefekturze Gjirokastër we Wshodniej Albanii. Testy laboratoryjne potwierdziły występowanie grzyba w próbkach zebranych z 4 lokalizacji: Sotirë, Platanias Selliou, Llovinë, Vrisera. Podejrzewa się, że grzyb został zawleczony z Grecji przez człowieka wraz z maszynami rolniczymi. Możliwe również, że grzyb dostał się na terytorium kraju wraz z drewnem opałowym. (2015/167)

   

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Stwierdzenie występowania dwóch podgatunków Xylella fastidiosa (EPPO lista A1) na Korsyce (Francja) i w Pugli (Włochy). W wyniku poszukiwań agrofaga wykryto ponad 90 nowych lokacji na Korsyce – głównie w Corse-du-Sud, ale także w Haute-Corse.(2015/161)

 2. Egipskie NPPO oficjalnie zaprzeczyło niedawnym doniesieniom (EPPO RS 2015/130) o występowaniu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (EPPO lista A2) na terytorium kraju. (2015/162)

 3. Pierwsze wykrycie Pseudomonas syringae pv. tomatona Słowenii. Bakterie wykryto w jednej szklarni, w której uprawiane są pomidory w Lubljanie w czerwcu 2015.Rośliny pochodziły z importu z Hiszpanii. (2015/163)

 4. Wykrycie Ralstonia solanacearum (EPPO lista A2 List) w Holandii. Bakterie znaleziona w szklarni na Anthurium spp. (cvs.’Midori’, ‘Pistache’ i ‘Fire’) w gminie Bleiswijk. Próbki pobrano w czerwcu 2015. Brak jest dowodów na powiązanie zakżenia z uprzednim odkryciem bakterii w 2014 (EPPO RS 2014/192).(2015/164)

 5. Pierwsze wykrycie Meloidogyne naasi (Nematoda: Meloidogynidae) na terytorium Czech. Nicienie wyizolowano z próbek pochodzących z pola golfowego w styczniu 2015. Objawy przypuszczalnie zostały wywołane przez M. naasi jakkolwiek nie można wykluczyć, że spowodowane były przez innego nicienia - Hemicycliophora sp., którego również wykryto w próbkach. (2015/168)

 6. Kolejne wykrycia Aponychus corpuzae (Acari: Tetranychidae) przez 3 kolejne lata (od listopada 2012 do 2014) pozwalają stwiedzić, że gatunek ten zadomowił się na terytorium EPPO. (2015/171)

 7. Ricania speculum (Hemiptera: Ricaniidae) został wykryty w sierpniu 2014 we Włoszech na cytrusach Citrus spp. w prowinicji La Specia (region Ligurii). Później w 2014 owad został stwierdzony na kilkunastu innych roślinach w promieniu 15 km od miejsca pierwszego wykrycia. Doniesiania o obserwacji tego gatunku we Włoszech sięgają 2009, sugerując tym samym, że owad jest szeroko rozprzestrzeniony. Chociaż uważany jest za mało szkodliwy w miejscu swego występowania, doświadczenia z introdukcji Metcalfa pruinosa (Hemiptera: Flatidae) przemawiają za podjęciem monitoringu R. speculum. (2015/172)

 8. NPPO Zjednoczonego Królestwa poinformowało o wykryciu nowego dla wiedzy gatunku galasowej muchówki (Diptera: Cecidomyiidae) naAgapanthus spp. Owad został wykryty w lipcu 2014 w Farnham, Surrey. W związku z tym, że hodowle agapantów posiadają wysoką wartość ekonomiczną, potencjalnie owad ten może powodować duże szkody. (2015/170)

 9. Aktualna sytuacja.

 

 

W styczniowym raporcie EPPO (2015 No.1) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2015/015):

Little cherry virus-1 (Velarivirus, LChV-1 – aneksy EU),Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae – uprzednio lista alertowa EPPO Alert List), Plasmopara obducens (uprzednio EPPO Alert List), Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae), Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – EPPO lista A2)

 

Raport podaje także informacje na temat nowej metody multiplex PCR do identyfikacji 4 gatunków wciornastków: Frankliniella intonsa, F. occidentalis (EPPO lista A2), Thrips palmi (EPPO lista A1), T. tabaci.

 

W raporcie wymieniono nowe gatunki agrofagów należące do niceni: Bursaphelenchus ulmophilus sp. n., Ditylenchus arachis sp. n.; a także nowe gatunki gospodarzy: seler (Apium graveolens) dla Spiroplasma citri (aneksy EU) i Morus nigra dla Meloidogyne enterolobii (EPPO lista A2)

 

W raporcie podano uzupełnioną we wrześniu 2015 listę gatunków kwarantannowych A1 i A2. (2015/174)

 

Wrześniowy raport uwzględnia listę opisanych nowych gatunków dla wiedzy z rodzaju Phytophthora w najnowszej literaturze. (2015/169)

 

 

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 09 Paris, 2015-09-01 - pobierz

Aktualności