Raport EPPO - wrzesień 2014

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Globodera pallida ( lista EPPO A2) w Bośni i Hercegowinie. Jesienią 2012 roku obecność mątwika agresywnego stwierdzono w próbkach gleby pochodzących z Rogaticy (70 km na wschód od Sarajewa). G. pallida prawdopodobnie wprowadzono kilka lat wcześniej poprzez przywóz zainfekowanych sadzeniaków (2014/164).
 2. Pierwsze wykrycie Xanthomonas fragariae (lista EPPO A2) w Meksyku. Patogen został znaleziony w stanie Michoacan, który jest najważniejszym obszarem upraw truskawki, w styczniu 2007 roku (2014/165).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu 'Candidatus Liberibacter asiaticus' (lista EPPO A1) w Gwadelupie i Martynice. Patogen powodujący chorobę Huanglongbing (z chińskiego Zaraza Zielonego Smoka) został znaleziony w Gwadelupie w marcu 2012 roku na wyspie Tahiti na drzewach Citrus latifolia. Na Martynice, 'Ca. L. asiaticus' został po raz pierwszy stwierdzony w maju 2013 na Citrus latifolia w Bellefontaine. Choroba występuje także na tych wyspach na innych gatunkach z rodzaju Citrus: C. reticulata i C. sinensis. Na obu wyspach, wektorem patogena jest Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae - lista EPPO A1) (2014/167).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Dodanie do listy alertowej EPPO Megacopta cribraria (Hemiptera: Plataspidae). Jest to owad atakujący soję i inne rośliny strączkowe, który coraz częściej spotykany jest w USA. Owad pochodzi z Azji (2014/161).
 2. Przechwycenie Callidiellum villosulum (Coleoptera: Cerambycidae) na Malcie. Pojedynczego samca znaleziono w kwietniu 2013 roku w Burmarrad na Malcie, w materiale drewnianym. Owad pochodzi z południowo-wschodnich Chin (2014/162).
 3. Nowa choroba dębów (Quercus agrifolia) w Kalifornii (USA). Choroba jest związana z występowaniem Pseudopityophthorus pubipennis (Coleoptera: Scolytidae) i Geosmithia pallida (2014/163).
 4. W Kalifornii (USA) przeprowadzono badania nad częstotliwością występowania Xylella fastidiosa (lista EPPO A1) na oliwce (Olea europaea). Wyniki wykazały, że tylko 17% drzew oliwnych z objawami choroby było zainfekowanych bakterią. Uważa się, że w Kalifornii obecność X. fastidiosa nie może być uznana za przyczynę chorób lub zamierania drzew oliwnych, jednak Olea europaea jest jednym z alternatywnych i ważnych gospodarzy X. fastidiosa (2014/166).
 5. Wykrycie Tomato apical stunt viroid (Pospiviroid, TASVd – lista alertowa EPPO) we Włoszech. Po raz pierwszy wiroid został znaleziony w tym kraju na roślinach Solanum jasminoides (patrz EPPO RS 2011/116 i 2011/158). Podczas kontroli przeprowadzonych w październiku 2013 roku, na pomidorach szklarniowych (Solanum lycopersicum cv. "Ingrid"), znaleziono TASVd w Diano Marina (w pobliżu Imola, region Emilia-Romania) (2014/168).
 6. Monitoring występowania Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – lista EPPO A2) i Tomato apical stunt viroid (Pospiviroid, TASVd – lista alertowa EPPO) na roślinach ozdobnych w Chorwacji. W trakcie przeprowadzonych od 2009 do 2012 roku badań nad obecnoscią PSTVd wykryto wiroida na 8 roślinach (Solanum jasminoides i Lycianthus rantonnetii). Na jednej roślinie S. jasminoides znaleziono natomiast TASVd (2014/169).
 7. Pierwsze doniesienie o występowaniu Fusarium oxysporum f. sp. cubense w Jordanii. Patogen powoduje choroby banana (Musa sp.) i w większości krajów, w których banan jest rośliną uprawną, objęty jest regulacjami prawnymi  (2014/170).

 

We wrześniowym raporcie EPPO (2014 No. 9) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2014/171): Apple chlorotic leaf spot virus, Cherry green ring mottle virus, Cherry necrotic rusty mottle virus (wcześniej lista EPPO A2), Aleurocanthus spiniferus (Hemiptera: Aleyrodidae – lista EPPO A2), Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – EPPO A2 List), ‘Candidatus Phytoplasma solani’, Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus, TYLCV – lista EPPO A2), Plasmopara obducens (wcześniej lista alertowa EPPO), Aphelenchoides besseyi (lista EPPO A2), ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (lista EPPO A2), Plasmopara halstedii (EU Annexes), Monilinia fructicola (lista EPPO A2), Raffaelea lauricola (lista alertowa EPPO), Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2), Phymatotrichopsis omnivora (lista EPPO A1), Raffaelea lauricola (lista alertowa EPPO),

 

We wrześniowym raporcie EPPO podano informacje o dodaniu nowych gatunków do list EPPO A1 i A2 - list szkodników rekomendowanych przez Radę EPPO do wpisania na listę organizmów kwarantannowych (2014/158)

Lista A1 (szkodniki niewystępujące w regionie EPPO):

 • Acidovorax citrulli (Bakteria)
 • Aromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae)
 • Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae)

 

lista  A2 (szkodniki lokalnie występujące w regionie EPPO):

 • Parthenium hysterophorus (Asteraceae)
 • Polygraphus proximus (Coleoptera: Scolytidae)

 

 

W Raporcie podano także informację o aktualizacji bazy danych szkodników kwarantannowych - PQR - the EPPO database on quarantine pests (2014/159)

Następujące pozycje zostały dodane od czasu poprzedniej aktualizacji (06/03/2014):

-          Nowe zasięgi organizmów, m.in.: Dendroctonus valens, Raffaelea lauricola, Tomato chlorotic spot virus, Xyleborus glabratus, Zaprionus indianus, Zaprionus tuberculatus.

-          Nowe zdjęcia szkodników (np. Chrysanthemum stem necrosis virus, Heterodera elachista, ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, Ophraella communa, Parthenium hysterophorus).

-          Dane z ostatnich Raportów EPPO (luty-sierpień 2014 r.)

We wrześniowym raporcie EPPO poinformowano o uruchomieniu globalnej bazy danych EPPO (https://gd.eppo.int/) (2014/160)

 

Inicjatywa ta ma na celu zebranie w jednej bazie internetowej wszelkich informacji o organizmach szkodliwych, które zostały przygotowane przez EPPO. Obecnie platforma zawiera:

• Podstawowe informacje o ponad 60 000 gatunków ważnych dla rolnictwa, leśnictwa i ochrony roślin - zarówno roślinach (uprawnych i dzikich) i szkodnikach (w tym czynnikach chorobotwórczych).

• Szczegółowe informacje na temat ponad 1600 gatunków szkodników, które są wymienione na listach EPPO i UE, a także szkodniki regulowane w innych częściach świata.

• arkusze danych EPPO (EPPO datasheets)

• Normy EPPO (EPPO Standards)

• Ponad 1800 zdjęć (w tym roślin inwazyjnych).

• Wszystkie artykuły z raportów EPPO (od 2000 roku).

 

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 09 Paris, 2014-09-01 - pobierz

 

Aktualności