Raport EPPO - wrzesień 2012

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO: 

  1. Pierwsze wystąpienie choroby huanglongbing (powodowanej przez „Candidatus asiaticus Liberibacter” - lista EPPO A1) w Argentynie. W czerwcu 2012 roku rośliny z podejrzanymi objawami znaleziono w północno-wschodniej części prowincji Misiones, w pobliżu granicy z Brazylią. Począwszy od września 2012 roku, skontrolowano 758 miejsc gdzie uprawia się owoce cytrusowe (łączna powierzchnia przebadanych upraw 16 760 ha). Na zebranych łącznie 130 próbek, w 9 wykryto „Candidatus Liberibacter asiaticus”. Wszystkie zainfekowane rośliny zostały zniszczone. Są prowadzone dalsze intensywne badania, oraz działania zapobiegawcze (2012/183).
  2. Pierwsze doniesienie o występowaniu wirusa zakaźnej chlorozy pomidora (Tomato infectious chlorosis virus, Crinivirus, TICV – lista EPPO A2) w Meksyku. Od 2007 roku, nietypowe objawy (żółte i kruche liście) były obserwowane w uprawach pomidorów (Solanum lycopersicum) w stanie Baja California, w Meksyku. W trakcie 2 sezonów wegetacyjnych (2007 i 2008 rok) zebrano 143 próbki z podejrzanych roślin i przetestowano RT-PCR i analizą sekwencji. Wyniki potwierdziły obecność wirusa zakaźnej chlorozy pomidora (2012/184).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Uaktualnienie list EPPO A1 i A2. We wrześniu 2012 roku Rada EPPO zatwierdziła dodanie do list A1 i A2 nowych szkodników kwarantannowych, oraz przeniesienie z listy A1 do A2 dwóch gatunków występujących na ograniczonych obszarach w regionie EPPO. Dla każdego szkodnika przygotowywane są arkusze danych, które będą dostępne na stronie internetowej EPPO (2012/182).
  2. Badania nad przenoszeniem „Candidatus Liberibacter solanacearum” (lista EPPO A1) przez bulwy ziemniaka. Badania zostały przeprowadzone w Nowej Zelandii, w celu oceny potencjalnej roli ziemniaka w rozprzestrzenianiu bakterii. Wyniki doświadczeń wskazują, że bakteria może być przenoszona z bulw matecznych, zarówno na liście roślin potomnych jak i bulwy potomne (2012/185).
  3. Badania nad zróżnicowaniem genetycznym „Candidatus Liberibacter solanacearum” (lista EPPO A1). Badania zostały przeprowadzone w celu określenia, czy istnieje geograficzny wzorzec w znanym zróżnicowaniu genetycznym bakterii. Porównania te ujawniły 3 różne wzory, które mogą być interpretowane jako 3 różne haplotypy. Haplotyp „a” stwierdzono głównie z Hondurasu, Gwatemali, zachodniego Meksyku, Arizony, Kalifornii i Nowej Zelandii. Haplotyp  „b” stwierdzono ze wschodniego Meksyku, Texasu i południowo-centralnego Waszyngtonu. Haplotyp „c” odpowiada sekwencjom otrzymanym z upraw marchwi w Finlandii (2012/186).
  4. Badania nad phytoplasmami związanymi z uprawami ziemniaka w Rumunii i na południu Rosji. Badania przeprowadzono w latach 2008/2009 w celu identyfikacji phytoplasm z wykorzystaniem technik molekularnych (PCR). Próbki zebrano z roślin ziemniaków wykazujących objawy porażenia, z chwastów (np. Convolvulus arvensis), i z upraw sąsiadujących z uprawami ziemniaka (w tym Beta vulgaris, Capsicum annuum, Solanum lycopersicum, S. melongena, Zea mays). W obu krajach wykryto tylko phytoplasmy z grupy stołbur. Badanie genetyczne (geny TUF) otrzymanych izolatów wykazało, że wszystkie miały ten sam profil RFLP odpowiadający \"typowi B\", związanemu z powojem polnym (Convolvulus arvensis). Wyniki te sugerują, że ten chwast prawdopodobnie stanowi główne źródło inokulum dla upraw ziemniaka w Rumunii i południowej Rosji. Zdaniem autorów, wyniki badań wskazują, że stołbur jest głównym patogenem wywołującym choroby ziemniaka związane z phytoplazmami w Rumunii i południowej Rosji (2012/187).
  5. Propozycja uznania „rasy olbrzymiej” wyodrębnionej w ramach gatunku Ditylenchus dipsaci za nowy gatunek - Ditylenchus gigas. \"Rasę olbrzymią\" z po raz pierwszy odnotowano w 1986 roku na roślinach bobu (Vicia faba) w Algierii. W tej grupie, dorosłe nicienie są znacznie większe niż obserwowane w przypadku D. dipsaci. „Rasa olbrzymia” została następnie wykryta w innych krajach basenu Morza Śródziemnego. Objawy spowodowane przez nią w uprawach bobu są zwykle bardziej dotkliwe niż te spowodowane przez inne rasy D. dipsaci. Niektórzy autorzy sugerują, że D. dipsaci jest kompleksem gatunków (podaje się co najmniej 7 gatunków), a w szczególności, że \"rasa olbrzymia\" powinna być traktowana jako odrębny takson. Na podstawie cech morfologicznych i biochemicznych, oraz danych molekularnych uzyskanych z kilku populacji D. dipsaci (południowe Włochy, południowa Hiszpania i Liban) Vovlas et al. (2011) uznali „rasę olbrzymią” za nowy i odrębny gatunek nicieni i zaproponowali nazwę: Ditylenchus gigas (2012/188).
  6. Identyfikacja nowego wirusa „Raspberry leaf blotch virus” (RLBV) występującego na malinie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, choroba powodująca m.in. plamistość liści atakowała maliny (Rubus idaeus) i malinojeżyny (mieszańce Rubus) na plantacjach w Anglii i Szkocji (Wielka Brytania). Początkowo wiązano chorobę z obecnością szpeciela przebarwiacza malinowego Phyllocoptes gracilis, jednak ostatnie badania wykazały, że patogenem powodującym uszkodzenia jest wirus nazwany wstępnie „Raspberry leaf blotch virus”, przenoszony przez wspomnianego roztocza Phyllocoptes gracilis. Po identyfikacji wirusa, podjęto badania na większe skalę w Szkocji, Anglii i Serbii, gdzie wykryto patogena w roślinach wykazujących objawy porażenia RLBV. W czerwcu 2011 roku w czasie badań przeprowadzonych w Finlandii Wschodniej stwierdzono obecność wirusa na odmianie „Glen Ample” uprawianej w tunelach foliowych i na otwartych polach (2012/189).
  7. Badania nad odległościami jakie jest w stanie pokonać żerdzianka sosnówka (Monochamus galloprovincialis - Coleoptera: Cerambycidae - wektor Bursaphelenchus xylophilus). Wstępne wyniki uzyskane w latach 2009 i 2010, w Aragonii (Hiszpania). Wstępne wyniki otrzymane w 2009 wykazały, że maksymalna odległość lotu żerdzianki wyniosła około 1800 m. W 2010 r. zmodyfikowano doświadczenia (wprowadzono indywidualne oznaczenie owadów, korzystano z różnych rodzajów pułapek) i w efekcie stwierdzono ze maksymalna odległość jaką może pokonać ten owad wynosi 7100 metrów (2012/192)

 

 

We wrześniowym raporcie EPPO (2012 No.9) w oparciu o najnowszą literaturę podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2012/193): Citrus tristeza virus (Closterovirus, CTV – lista EPPO A2), Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYSV), Tilletia controversa, Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus, TYLCV – lista EPPO A2), Citrus leprosis virus C (CiLV-C – lista EPPO A1), Phytophthora kernoviae (lista alertowa EPPO), Phytophthora ramorum (lista alertowa EPPO), Tomato spotted wilt tospovirus, Pseudomonas syringae, Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae – EPPO A1 List), Sphaeropsis pyriputrescens

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2012 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO 2012/105) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach zostały wysłane bezpośrednio do EPPO przez Azerbejdżan, natomiast informacje z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii spływały przez EUROPHYT. Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały (2012/194).

 

W lipcu 2012 roku CABI uruchomiła platformę internetowa „Plantwise knowledge bank”. Ta baza danych zawiera informacje na temat chorób i szkodników roślin uzyskane przez CABI w ramach współpracy z EPPO i innymi partnerami oraz na podstawie literatury naukowej. Dostępne są m.in. mapy rozprzestrzenienia szkodników, najnowsze dostępne dane na temat szkodników, pomoce diagnostyczne. Platforma ta jest w szczególności skierowana do krajów rozwijających się, a jej celem jest „poprawa bezpieczeństwa żywności i życia ubogiej ludności wiejskiej poprzez ograniczenie strat plonów\". Adres strony: http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspx

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 09

 

Aktualności