Raport EPPO - styczeń 2014

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Erwinia amylovora (lista EPPO A2) na Ukrainie. E. amylovora wykryto po raz pierwszy w 2007 roku w obwodzie Zakarpackim i Czerniowieckim. W 2011 roku zarazę ogniową obserwowano również w obwodzie Winnickim, Lwowskim i Rówieńskim na obszarze 61 ha (2014/003).
 2. Pierwsze wykrycie Erwinia amylovora (lista EPPO A2) w Estonii. Patogen został znaleziony po raz pierwszy w maju 2012 w prowincji Viljandi. W 2013 roku nie stwierdzono nowych ognisk szkodnika (2014/004).
 3. Aktualna sytuacja Blueberry scorch virus (Carlavirus, BlScV – lista EPPO A2) w Holandii. Wirusa po raz pierwszy znaleziono w listopadzie 2008 roku (EPPO RS 2008/204). Na początku 2013 roku ponownie wykryto BlScV w jednym zakładzie na terenie Holandii (2014/005).
 4. Pierwsze wykrycie Meloidogyne fallax (lista EPPO A2) w USA. W ostatnich latach, nicienie z rodzaju Meloidogyne spp. okazały się ważnymi szkodnikami na polach golfowych w zachodnim USA. Podczas badań przeprowadzonych od 2008 do 2011 roku stwierdzono w 7 stanach następujące 5 gatunków guzaków: Meloidogyne chitwoodi (lista EPPO A2), M. graminis, M. marylandi, M. minor i M. naasi. Pod koniec 2011 roku w próbkach otrzymanych z Kalifornii zidentyfikowano Meloidogyne fallax (2014/008).
 5. Pierwsze doniesienie o występowaniu Anthomonus eugenii (Coleoptera: Curculionidae - lista EPPO A1) we Włoszech. W listopadzie 2013 roku podczas oficjalnych kontroli znaleziono szkodnika w regionie Lacjum (prowincja Latina) na Capsicum annuum rosnących zarówno w szklarni jak i w uprawach polowych. Prowadzone są badania w celu opracowania strategii kontroli A. eugenii i opracowywane jest PRA dla tego gatunku  (2014/009).
 6. Pierwsze wykrycie Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae - lista EPPO A2) w Jemenie. W maju 2013 roku szkodnika znaleziono na palmach daktylowych (Phoenix dactylifera). Zaobserwowano wszystkie stadia owadów (larwy, poczwarki i dorosłe) na porażonych palmach (2014/013).

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Geosmithia morbida i wektora przenoszącego tego patogena Pityophthorus juglandis (Coleoptera: Scolytidae) we Włoszech. G. morbida powoduje groźną chorobę tysiąca wrzodów (z ang. thousand canker disease) atakującą drzewa orzecha czarnego (Juglans nigra). Sekretariat EPPO zdecydował o dodaniu G. morbida i P. juglandis do listy alertowej EPPO (2014/001), (2014/002).
 2. Pierwsze wykrycie Grapevine Pinot gris virus (Trichovirus, GPGV) we Włoszech. Wirus znaleziono w jednym zakładzie na Vitis vinifera cv. „Pinot gris” w prowincji Trydent. Opracowywane jest PRA dla tego patogena (2014/006).
 3. Pierwsze stwierdzenie Meloidogyne ethiopica (lista alertowa EPPO) w Turcji. Patogen został wykryty podczas rutynowego badania w 2009 roku, na pomidorze (Solanum lycopersicum) i ogórku (Cucumis sativus), w prowincji Samsun (2014/007).
 4. Aktualna sytuacja Anoplophora glabripennis (Coleoptera : Cerambycidae - lista EPPO A1) we Włoszech w regionie Veneto. Owada znaleziono po raz pierwszy we Włoszech w Lombardii w czerwcu 2007 roku (EPPO RS 2007/166). W 2009 i 2010 roku pojedyncze ogniska zostały odkryte w regionie Veneto (EPPO RS 2009/157  i EPPO RS 2010/201). W wyniku programu zwalczania, który jest prowadzony w regionie Veneto, w latach 2009-2013 wszystkie porażone i podejrzane drzewa zostały ścięte i spalone. W konsekwencji podjętych środków zwalczania, liczba porażonych drzew stopniowo od 2009 do 2013 zmniejszyła się. Program zwalczania będzie kontynuowany w regionie Veneto  (2014/010).
 5. Pierwsze stwierdzenie  Rhagoletis suavis (Diptera: Tephritidae – EU Annexes) w Niemczech. Jest to również pierwsze wykrycie tego północnoamerykańskiego gatunku w regionie EPPO. Szkodnika znaleziono w sierpniu 2013 roku, na orzechu (Juglans sp.) w Brandenburgii. Oceniana jest obecnie możliwość skutecznych działań fitosanitarnych  (2014/011).
 6. Pierwsze wykrycie Aproceros leucopoda  (Hymenoptera: Argidae - lista alertowa EPPO) w Czechach. Szkodnik został znaleziony w sierpniu 2013 roku podczas oficjalnego badania przeprowadzonego przez Krajową Organizację Ochrony Roślin w gminie Trutnov (kraj hradecki). Porażone zostały Ulmus minor i U. glabra. We wrześniu 2013 roku kolejne przypadki wystąpienia szkodnika stwierdzono na innych stanowiskach na tym samym obszarze  (gminy Jičín i Trutnov) (2014/012).
 7. Pierwsze doniesienie o występowaniu Pistosia dactyliferae (Coleoptera: Chrysomelidae) w południowej Francji. W 2012 roku podczas oficjalnego programu nadzoru dla Rhynchophorus ferrugineus, P. dactyliferae stwierdzono w gminie Saint-Jean-Cap-Ferrat, głównie na palmach z rodzajów: Phoenix, Washingtonia, Chamaerops, Trachycarpus. Przeprowadzone zostały w południowej Francji badania nad biologią tego szkodnika i możliwymi metodami kontroli, w tym wykorzystania grzybów owadobójczych  (Beauveria bassiana)  (2014/014).

 

 

W styczniowym raporcie EPPO (2014 No.1) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2014/015): 'Candidatus Phytoplasma solani', Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYSV – wcześniej lista alertowa EPPO), Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2), Phakopsora pachyrhizi (wcześniej lista alertowa EPPO), Plasmopara obducens (wcześniej lista alertowa EPPO), Plasmopara obducens (wcześniej lista alertowa EPPO), Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae - wcześniej lista alertowa EPPO), Monilinia fructicola (lista EPPO A2), Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2), Meloidogyne enterolobii (lista EPPO A2), Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – lista EPPO A2 List).

Podano także informacje o nowej metodzie diagnostycznej (LAMP), która została opracowana do wykrywania Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (lista EPPO A2). Metoda ta ma potencjał, aby zapewnić łatwy, jednoetapowy test dla szybkiej identyfikacji tej bakterii (Yasuhara-Bell i in., 2013).

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 01 Paris, 2014-01-01 - pobierz

 

Aktualności