Raport EPPO - styczeń 2012

  1. Pierwsze stwierdzenie Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola (lista EPPO A2) na Słoweni (2012/003) i w Norwegii (2012/004). Na Słowenii  bakteria została wykryta w 2009 roku w uprawie szklarniowej wilczomlecza nadobnego (tzw. Gwiazda betlejemska) Euphorbia pulcherrima.  Prawdopodobnie bakteria została tam zawleczona z importowanymi sadzonkami. W Norwegii po raz pierwszy stwierdzono ten organizm we wrześniu 2010 roku w rejonie Hordaland. Kontrole upraw wilczomlecza nadobnego wykazały 15 następnych przypadków na 28 przebadanych. Producentom zalecona została dezynfekcja pomieszczeń hodowalnych.
  2. Pierwsze doniesienie o wystepowaniu Globodera rostochiensis (lista EPPO A2)  w Bośni i Hercegowinie. Badania nad obecnością Globodera rostochiensis i G. pallida były prowadzone w latach 2008-2010. Dopiero w 2009 roku znaleziono pierwsze cysty mątwika ziemniaczanego w jednym z kontrolowanych 7 stanowisk. Także w 2010 roku stwierdzono tego nicienia tylko w jednej badanej próbce na 90 skontrolowanych stanowisk. Do tej pory nie stwierdzono obecności Globodera pallida (2012/005).
  3.  Pierwsze stwierdzenie Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) (lista EPPO A2) w Rosji. Chrząszcza tego znaleziono po raz pierwszy w południowej Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą. (2012/007).
  4. Pierwsze doniesienie o występowaniu Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) (lista EPPO A2) w Rosji. Szkodnik ten został ujawniony w uprawie pomidorów szklarniowych w południowej Rosji (2012/009).

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Pseudomonas syringae pv. actinidiae: (lista alertowa EPPO) w Turcji. Organizm ten  zaobserwowano na roślinach kiwi (Actinidia deliciosa odmiana ‘Hayward’ w rejonie Morza Czarnego (prowincja Rize) (2012/001).
  2. Rozprzestrzenianie się  Pseudomonas syringae pv. actinidiae (lista alertowa EPPO) we Francji. Po raz pierwszy organizm ten został wykryty w rejonie Rhône-Alpes w lipcu 2010 roku na roślinach Actinidia deliciosa odmiana ‘Summer’. Program monitorowania obecności tego szkodnika został wdrożony w 2011 roku na przeszło 2 tyś. hektarów upraw kiwi. W rezultacie Pseudomonas syringae pv. actinidiae został znaleziony w dalszych regionach Francji m. in. w Akwitani i na Korsyce. Kilka zainfekowanych sadów zostało poddanych całkowitemu zniszczeniu, a w innych przypadkach zastosowano usunięcie chorych części roślin. Obecnie kontrolowanie obecności tego organizmu we Francji nie jest obowiązkowe, ale zalecane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin. Podjęte zostały także badania mające na celu lepsze zbadanie epidemiologii tego organizmu i przygotowanie programów ochrony przed tą bakterią. (2012/002).
  3. Dalsze rozprzestrzenianie się Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) (lista EPPO A2) we Francji (2012/008). W 2011 roku odnotowywano tego chrząszcza głównie w wschodniej części Francji przy czym jego liczebność lokalnie wzrosła. Przedsięwzięto środki mające na celu zwalczanie tego szkodnika i powstrzymywanie jego dalszego rozprzestrzeniania (2012/008).
  4. Monitorowanie występowania Drosophila suzuki (Diptera: Drosophilidae) (lista EPPO A2) w Belgii. Po stwierdzeniu jednego dorosłego samca Drosophila suzukii w Belgii w listopadzie 2011 roku (EPPO RS 2011/211) nie znaleziono innych okazów tego szkodnika. Jednak Krajowa Organizacja Ochrony Roślin postanowiła od marca 2012 rozpocząć kampanię monitoringu jego obecności za pomocą pułapek w całej Belgii. Pułapki będą umieszczone miedzy innymi w punktach kontroli granicznej, magazynach i na giełdach owocowych (2012/010).
  5. Dalsze rozprzestrzenianie się Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) (lista EPPO A2) we Francji. Badania prowadzone w 2011 roku wykazały obecność tego szkodnika we wszystkich regionach, gdzie został stwierdzony w 2010 roku oraz czterech nowych. Uszkodzenia stwierdzono głównie na wiśni (Prunus avium), truskawce (Fragaria ananassa), malinie (Rubus idaeus), w jeżynie (Rubus fruticosus) i borówce (Vaccinium myrtillus) (2012/011).
  6. Panel EPPO zajmujący się diagnostyką nicieni zasugerował dodanie dwóch gatunków nicieni: Heterodera zeae i Punctodera chalcoensis do listy alertowej EPPO. Biorąc pod uwagę znaczne rozprzestrzenienie uprawy kukurydzy w regionie EPPO możliwe jest powodowanie przez te gatunki nicieni znaczących strat ekonomicznych (2012/006).

Punctodera chalcoensis występuje w Meksyku gdzie powoduje straty w uprawach kukurydzy. Region EPPO jak na razie jest wolny od tego gatunku.

Heterodera zeae po raz pierwszy została opisana w 1970 roku w Indiach. Obecnie jest w tym kraju szeroko rozpowszechniona i stanowi największy problem w uprawach kukurydzy. Oprócz Indii zanotowano ten gatunek w z Nepalu, Pakistanie, Tajlandii, Egipcie i USA. W Europie po raz pierwszy odnotowano tego nicienia w Portugalii w 2002 roku.

 

W styczniowym raporcie EPPO (2012 No.1) w oparciu o najnowszą literaturę  i informacje przesyłane przez Krajowe Organizacje Ochrony Roślin podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2012/014): Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus), Citrus leprosis virus, Cryphonectria parasitica, Diaphorina citri (Hemiptera: Aphalaridae), ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’, Squash leaf curl virus (Begomovirus), Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola, Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, Monilinia fructicola, Pepino mosaic viru, Plasmopara halstedii, Xanthomonas spp., Phytophthora ramorum

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 01 Paris, 2012-01-01 - pobierz

 

Aktualności