Raport EPPO - sierpień 2015

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze wykrycie Xylella fastidiosa (EPPO lista A1) we Francji. Wysokie zagęszczenie bakterii zostało wykyrte w lipcu 2015 w żywopłocie z 31 wysuszonych roślin Polygala myrtifolia na Korsyce (w gminie Propriano).(2015/144)

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. W związku z niedawnym pojawem Xylella fastidiosa (EPPO lista A1) we Włoszech, specyficzne środki fitosanitarne zostały opublikowane przez UE w celu zapobieżenia introdukcji i rozprzestrzenienia bakterii na terytorium krajów członkowskich. Kraje są zobligowane do przeprowadzania corocznych poszukiwań w celu określenia obecności lub nieobecności X. fastidiosa. Wprowadzono również zakaz introdukcji roślin do sadzenia (za wyjątkiem nasion) Coffea pochodzących z Kostaryki i Hondurasu oraz wprowadzono restrykcje w introdukcji roślin żywicielskich pochodzących z krajów trzecich.
  Pełen tekst Decyzji UE można znaleźć pod adresem:
  Commission Implementing Decision (EU) 2015/789 of 18 May 2015 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notified under document C(2015) 3415).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0789&from=EN
(2015/145)

 1. Nowe wykrycie Ralstonia solanacearum rasa 3 biovar 2 (EPPO lista A2 List) w Nowej Kaledonii. Bakteria została wykryta w importowanych nasionach ziemniaka, zasadzonych w La Foa i Bourail (Provincja Sud). (2015/146)

 2. Pierwsze wykrycie Heterobasidion irregulare (lista alertowa EPPO) w USA. Grzyb został znaleziony na Pinus resinosa w stanie Minnesota.(2015/149)

 3. Pierwsze wykrycie Platynota rostrana (Lepidoptera: Tortricidae) w Holandii. W czerwcu 2015 pojedyncza larwa została znaleziona na Dracaena marginata bicolor podczas kontroli poimportowej w gminie Lansingerland. Podczas kolejnej kontroli znaleziono 2 kolejne larwy, 1 pustą poczwarkę i 1 żywą poczwarkę. (2015/150)

 4. Pierwsze wykrycie Paropsisterna selmani (Coleoptera: Chrysomelidae) na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Owad został znaleziony na kilku gatunkach Eucalyptus rosnących w ogrodzie botanicznym w Surrey (Południowowschodnia Anglia). (2015/151)

 5. Oficjalne potwierdzenie występowania Scaphoideus titanus (Hemiptera: Cicadellidae) na Słowacji. W lipcu osobniki gatunku zostały odłowione w gminie Tibava (dystrykt Sobrance) we wschodniej części kraju. (2015/152)

 

 1. Andean potato latent virus (APLV) należący do rodzaju Tymovirus został włączony do listy A1 EPPO w 1978. Badania molekularne z 2013 roku wykazały, że APLV to zasadniczo dwa oddzielne gatunki: Andean potato latent virus (APLV) i nowy gatunek, dla którego zaproponowano nazwę Andean potato mild mosaic virus (APMMV).) Z reguły APVL jest w stanie utajonym, okazjonalnie powodując zmiany chorobowe u roślin. APPMV z reguły nie daje objawów lub w pojedynczych przypadkach powoduje mozajkowatość. Zmiany w taksonomii spowodowały wprowadzenia poprawek co do kategoryzacji i rozmieszczenia geograficznego obu wirusów. Zaproponowano dodanie APPMV do listy A1 EPPO. (2015/148)

 2. Szczegółowe dane dotyczące taksonomii afrykańskich gatunków Leucinodes i Sceliodes została przedstawione w raprocie. Na podstawie przestudiowania budowy skrzydeł, genitali, larw oraz mitochondrialnego DNA wysnuto następujące wnioski:
  - rodzaj Sceliodes powinien zostać zsynonimizowany z Leucinodes;
  - L. orbonalis najprawdopodobniej nie występuje w Afryce;
  - rodzaj ten w Afryce jest reprezenotowany przez kilkanaście gatunków, z czego większosć jest nowa dla wiedzy;
  - większość osobników Leucinodes znajdowanych na importowanych owocach solanace do Europy stanowią przedstawiciele L. africensis, w mniejszym stopniu również: L. laisalis, L. pseudorbonalis i L. rimavallis. (2015/153)

 3. Nowy gatunek chrząszcza Dendroctonus mesoamericanus sp. nov. (Curculionidae: Scolytinae) został niedawno opisany z Meksyku (stan Chiapas). Gatunek ten należy do kompleksu D. frontalis, w skład, którego wchodzi 6 gatunków: D. adjunctus (EPPO A1 List), D. approximatus, D. brevicomis (EPPO A1 List), D. frontalis (EPPO A1 List), D. mexicanus i D. vitei.
  Chrząszcz ten został zaobserwowany na sosnach w towarzystwie D. frontalis. Należy przeprowadzić szersze badania celem sprawdzenia czy chrząszcz ten może być potencjalnym zagrożeniem dla drzewostanu.(2015/154)

 4. Sierpniowy raport uwzględnia również aktualne dane na temat odkrytej w 2011 choroby Maize lethal necrosis atakującej plantacje kukurydzy (Zea mays) w Afryce. Choroba powodowana jest kombinacją Maize chlorotic mottle virus (Machlomovirus, MCMV) oraz atakującymi kukurydzę Potyviridae takimi jak: Sugarcane mosaic virus (Potyvirus, SCMV), Maize dwarf mosaic virus (Potyvirus, MDMV), lub Wheat streak mosaic virus (Tritimovirus, WSMS). (2015/147)
  Raport zawiera informację na temat działalności International Plant Sentinel Network (IPSN) – globalnej sieci ogrodów botanicznych, arboretów, instytutów zdrowia roślin i NPPO współpracujących w dostarczaniu systemu wczesnego ostrzedania dla nowych i rozprzestrzeniających się agrofagów.
  (2015/155)

 

 1. Wystosowano także prośbę o wypełnienie ankiety dotyczącej korzystania z serwisu raportowego. Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://survey2.eppo.int/qst/48D2CE(2015/156)

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 08 Paris, 2015-08-08 - pobierz

Aktualności