Raport EPPO - sierpień 2014

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

  1. Kolejne doniesienie o występowaniu Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae - lista EPPO A1) w Szwajcarii. Pierwszy pojaw A. glabripennis odnotowano w lipcu 2012 roku, w miejscowości Winterthur, w kantonie Zurych (patrz EPPO RS 2013/049). W lipcu 2014 roku nowe stanowisko wykryto w miejscowości Marly (kanton Fryburg) (2014/141).
  2. Nowe ognisko Anoplophora chinensis (Coleoptera: Cerambycidae - lista EPPO A2) we Włoszech. Obecność szkodnika odnotowano po raz pierwszy w Lombardii (prowincje Milano, Lombardia, Brescia) i Lazio (miasto Rzym) (patrz EPPO RS 2011/192). W czerwcu 2014 roku zlokalizowano następne ognisko A. chinensis w miejscowości Prato, w regionie Toscana (2014/142).
  3. Kolejne doniesienie o występowaniu Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae - lista EPPO A2) w Belgii. Szkodnik został po raz pierwszy znaleziony w Belgii w 2003 roku w pobliżu lotniska Zaventem (Bruksela) (patrz EPPO RS 2003/143 i 2010/095). W ramach krajowego programu monitorowania, po kilku latach nieobecności, ponownie wykryto ten gatunek w lipcu 2014 na polu kukurydzy w pobliżu Machelen (ponownie w okolicach lotniska Zaventem) (2014/143).
  4. Pierwsze wykrycie Synchytrium endobioticum (lista EPPO A2) w Gruzji. Podczas kontroli prowadzonych od 2009 do 2013 roku wykryto patogena w dystrykcie Khulo, który jest najbardziej górzystym regionem Autonomicznej Republiki Adżarii, w zachodniej Gruzji (2014/146).
  5. Pierwsze doniesienie o występowaniu Tomato infectious chlorosis virus (Crinivirus, TICV – lista EPPO A2) w Tunezji. Wirus został wykryty jesienią 2012 roku w uprawach pomidorów (Solanum lycopersicum) i karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) (2014/148).
  6. Pierwsze doniesienie o występowaniu Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2) w Tunezji. Wirus został wykryty w rejonie Kairouan, który jest głównym obszarem uprawy pomidorów w Tunezji (2014/149).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Wykrycie Rhagoletis completa (Diptera: Tephritidae - EU Annexes) w Berlinie. W Niemczech muchówka została po raz pierwszy znaleziona w Badenii-Wirtembergii (EPPO RS 2004/133) w roku 2004. We wrześniu i październiku 2008 roku owada wykryto także na kilku drzewach orzecha włoskiego (Juglans regia) w Hesji i Bawarii (EPPO RS 2009/028). W sierpniu 2014 R. completa znaleziono w owocach orzecha rosnącego w pobliżu pola testowego należącego do Julius Kühn-Institute w Berlinie. Pochodzenie szkodnika nie jest znane (2014/144).
  2. Aktualna sytuacja Rhagoletis cingulata (Diptera: Tephritidae - lista EPPO A2) w Belgii. Szkodnik był notowany już w 2004 roku w rejonie Brukseli i Walonii (patrz EPPO RS 2010/128). W 2013 roku, w ramach projektu badawczego Fly-ALERT zostały schwytane pojedyncze okazy muchówki w prowincji Namur i Liege. Badanie będzie kontynuowane w 2014 roku (2014/145).
  3. Pierwsze wykrycie Lophodermium cedrinum w Niemczech. W marcu 2014 roku wykryto patogena w szkółce na młodych cedrach (Cedrus deodara, C. libani and C. atlantica) w Dolnej Saksonii. Nieznane jest pochodzenie tego ogniska choroby (2014/147).

 

W sierpniowym raporcie EPPO (2014 No. 8) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2014/150): Bactrocera invadens (Diptera: Tephritidae – lista EPPO A1), Elsinoe australis (EU Annexes), Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae – dawniej lista alertowa EPPO), Candidatus ‘Liberibacter asiaticus’ (lista EPPO A1), Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae - lista EPPO A2), Phenacoccus madeirensis (Hemiptera: Pseudococcidae), Puccinia psidii (dawniej lista alertowa EPPO), Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2), Meloidogyne chitwoodi (lista EPPO A2), Meloidogyne enterolobii (lista EPPO A2), Xanthomonas arboricola pv. pruni (lista EPPO A2), Phytophthora lateralis (lista EPPO A2).

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2014 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO RS 2014/091) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach są wysłane bezpośrednio do EPPO, lub przez EUROPHYT (z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii). W wykazie podano 1 przesyłkę z Indii do Polski, w której znaleziono owady z rodzaju Sinoxylon w drewnianym materiale opakowaniowym.

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 01 Paris, 2014-01-01 - pobierz

 

Aktualności