Raport EPPO - sierpień 2013

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Kolejne doniesienia o występowaniu Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae – lista EPPO A1) w Kanadzie. Od poprzedniego raportu EPPO (EPPO RS 2012/049), szkodnik rozprzestrzenił się na nowych obszarach w prowincjach Ontario i Quebec (2013/164).
 2. Kolejne stanowiska Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae – lista EPPO A1) w USA. Od poprzedniego raportu EPPO ( EPPO RS 2010/117 ) szkodnik został wykryty w kolejnych Stanach. Mapę rozprzestrzenienia owada można obejrzeć na stronie http://www.emeraldashborer.info/files/MultiState_EABpos.pdf (2013/165).
 3. Wykrycie Meloidogyne enterolobii (lista EPPO A2) na ziemniakach w Republice Południowej Afryki (2013/170).
 4. Pierwsze doniesienie o występowaniu Xanthomonas citri pv. citri (lista EPPO A1) w Luizjanie (USA) (2013/171).
 5. Pierwsze wykrycie Xanthomonas citri pv. citri w (lista EPPO A1) na wyspie Majotta. Patogen występuje także na innych wyspach Oceanu Indyjskiego: Komory, Mauritius, Reunion, Rodrigues i Seszele (2013/172).
 6. Pierwsze doniesienie o występowaniu ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (związanej z proliferacją jabłoni – lista EPPO A2) w Finlandii. Patogen został znaleziony w 2 sadach jabłoniowych, z czego jeden znajduje się na kontynencie, a drugi na Wyspach Alandzkich (2013/173).
 7. Pierwsze wykrycie Phytophthora fragariae (lista EPPO A2) w Finlandii (2013/174).

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Zwalczenie Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1) w Braunau-am-Inn w Austrii. W wyniku intensywnego programu monitoringu i zwalczania szkodnika od czerwca 2009 do 2013 roku, stwierdzono, że nie ma oznak występowania owada. Dlatego służby fitosanitarne Austrii oświadczył w lipcu 2013 roku , że ognisko A. glabripennis w Braunau -am- Inn zostało skutecznie zwalczone (2013/163).
 2. Pierwsze wykrycie Cyrtogenius luteus (Coleoptera: Curculionidae) we Włoszech (2013/166).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu Pseudaulacaspis brimblecombei (Hemiptera: Diaspididae) we Włoszech (2013/167).
 4. Pierwsze doniesienie o występowaniu Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae), we Włoszech. Owad jest drapieżnikiem owadów społecznych, w szczególności pszczoły miodnej. Został zawleczony z Azji do Francji w 2005 roku (patrz EPPO RS 2007/197) (2013/168).
 5. Powiązanie choroby więdnięcia dębów (Korean oak wilt disease) z grzybem Raffaelea quercusmongolicae, przenoszonym przez owada Platypus koryoensis (2013/169).
 6. Hosta virus X: dodanie do listy alertowej EPPO. Ponieważ wirus powoduje chorobę funkii (Hosta spp.) w różnych częściach świata, Sekretariat EPPO postanowił dodać tego patogena do listy alertowej EPPO (2013/175).

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2013 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO RS RS 2013/149) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały. W wykazie podano 2 przesyłki z Polski, w których wykryto Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Bakterię znaleziono w przesyłkach z ziemniakami konsumpcyjnymi, dla których krajem docelowym były Węgry. Z kolei w dwóch przesyłkach zawierających owoce cytryny, wysłanych z Argentyny do Polski wykryto Guignardia citricarpa. Szkodniki z rodziny Bostrichidae znaleziono na opakowaniach drewnianych przesłanych do Polski z Pakistanu i Indii. Owady z rodzaju Sinoxylon wykryto także na opakowaniach drewnianych przesłanych do naszego kraju z Indii i Wietnamu (2013/176).

 

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 08 Paris, 2013-08-01

 

Aktualności