Raport EPPO - sierpień 2012

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Wykrycie nowego stanowiska Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A2) w Holandii. W lipcu 2012 wykryto obecność owada na jednym drzewie klona zwyczajnego (Acer platanoides) w miasteczku Winterswijk. Najbardziej prawdopodobnym źródłem tej infekcji jest drewniany materiał opakowaniowy z Chin. Podjęto działania fitosanitarne obejmujące: usunięcie w promieniu 100 metrów wszystkich roślin żywicielskich, w promieniu 500 metrów wprowadzony był szczególny nadzór, a aktualnie w strefie 500-1000 metrów od ogniska zakażenia prowadzony jest monitoring. Zastosowano także pewne ograniczenia dotyczące przemieszczania materiału roślinnego. Prowadzona jest kampania informacyjna w celu wyjaśnienia konieczności zastosowania środków fitosanitarnych oraz mająca podnieść poziom wiedzy mieszkańców (2012/160).
 2. Rozprzestrzenianie Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae – lista EPPO A2) we Francji. W czerwcu 2012 roku jeden chrząszcz został złapany w pułapkę w departamencie Vaucluse (region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże). Przeprowadzane są w okolicy kontrole w celu monitorowania i ograniczenia występowania szkodnika (2012/161).
 3. Nowe stanowiska Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – lista EPPO A2) we Francji. Owad został znaleziony po raz pierwszy w następujących departamentach: Ardeche, Drome (Rhône-Alpes region), Vaucluse i Var (Provence-Alpes-Cote d’Azur region). W trakcie corocznych urzędowych kontroli występowania D. virgifera virgifera, dorosłe chrząszcze zostały odłowione w feromonowe pułapki umieszczone na polach kukurydzy. Identyfikacja szkodnika została wykonana przez laboratorium referencyjne w lipcu i sierpniu 2012 roku. Zgodnie z decyzją 2008/644/WE zostały podjęte odpowiednie działania fitosanitarne wobec szkodnika (2012/162).
 4. Nowe ogniska Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – lista EPPO A2) w Republice Czeskiej. Latem 2012 roku 1 jeden samiec został odłowiony w powiecie Klatovy i 48 samców w powiecie Semil (w pułapkach feromonowych umieszczonych na polach kukurydzy). Zastosowano odpowiednie środki fitosanitarne zgodnie z 2008/644/WE (2012/163).
 5. Pierwsze stwierdzenie Globodera pallida (lista EPPO A2) w Słowenii. Podczas urzędowych badań na obecność mątwika przeprowadzonych jesienią 2011 roku, nicień został wykryty w 1 próbce gleby pochodzącej z pola ziemniaków konsumpcyjnych w pobliżu Ivančna Gorica (Słowenia środkowa). Dodatkowe badania wykazały obecnosc G. pallida na sąsiadującej łące i polu koniczyny. Na zainfekowanych polach podjęto odpowiednie środki w celu zwalczenia szkodnika. Prawdopodobnym źródłem infekcji są ziemniaki importowane i przerabiane w pobliskim zakładzie, z którego ścieki odprowadzane są na okoliczne łąki. (2012/164).
 6. Wykrycie Xylella fastidiosa (lista EPPO A1) we Francji. W kwietniu 2012 roku bakteria została znaleziona na roślinach Coffea spp. w firmie, która regularnie przywozi sadzonki roślin, w szczególności z Ameryki Południowej, gdzie bakteria ta występuje. X. fastidiosa została wykryta podczas testów przeprowadzonych z inicjatywy samej firmy szkółkarskiej. Próbki przebadano testem ELISA i potwierdzono oznaczenie przy użyciu PCR. Przedsięwzięto surowe środki zwalczania: wszystkie rośliny trzymane w obiekcie zostały zniszczone, pomieszczenia zdezynfekowano, przeprowadzono oględziny i badania roślin we wszystkich szklarniach firmy szkółkarskiej. Nie wykryto dalszych przypadków występowania bakterii i w czerwcu 2012 roku lokalne służby fitosanitarne uznały że infekcja została opanowana. Należy podkreślić, że wykrycie nie powinno być interpretowane jako ognisko choroby, ponieważ X. fastidiosa została wykryta tylko na roślinach Coffea spp. przywiezionych do celów naukowych, które były trzymane w odpowiednio zabezpieczonym obiekcie (2012/165).
 7. Pierwsze wykrycie Candidatus liberibacter asiaticus (powodującej chorobę huanglongbing - lista EPPO A1) na Dominice. Odpowiednie środki fitosanitarne zostaną wdrożone, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, w szczególności skierowane przeciwko wektorowi bakterii, którym jest owad Diaphorina citri (2012/166).
 8. Rozprzestrzenianie ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (związanej z proliferacją jabłoni – lista EPPO A2) w Norwegii. W 2011 roku przeprowadzono oficjalne kontrole w 46 komercyjnych sadach i 34 prywatnych ogrodach. Sprawdzeniu podlegały drzewa jabłoni Malus spp. (głównie Malus domestica). Na 250 przebadanych próbek (PCR) w 139 stwierdzono ‘Ca. P. mali’. Zainfekowane próbki pochodziły z okręgów: Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane i Telemark. Patogen wykryto na 15 różnych odmianach M. domestica i kilku jabłoniach ozdobnych. Wszystkie porażone rośliny zostały zniszczone, oraz zastosowano zabiegi chemiczne przeciwko owadom będącym wektorami tego patogenu. Urzędowe kontrole będą kontynuowane w 2012 roku w sadach owocowych i prywatnych ogrodach zlokalizowanych w sąsiedztwie szkółek produkujących sadzonki jabłoni, oraz w samych szkółkach (2012/167).
 9. Pierwsze doniesienie o występowaniu Mycosphaerella dearnessii (lista EPPO A2) na Łotwie. Grzyb został wykryty na drzewie Pinus pumila w Narodowym Ogrodzie Botanicznym w Salaspils w pobliżu Rygi. Badanie zostało przeprowadzone przez Narodowe Laboratorium Fitosanitarne Łotwy. Podjęto odpowiednie środki zwalczania i wdrażane są dodatkowe środki fitosanitarne (2012/168).
 10. Wykrycie Plum pox virus (Potyvirus, PPV – lista EPPO A2) w regionie Szampania-Ardeny (Francja). Podczas oficjalnych inspekcji fitosanitarnych przeprowadzonych w jednej ze szkółek, obecność PPV została stwierdzona na 3 śliwach (Prunus domestica odmiana. „Quetsche dAlsace” szczepiona na P. cerasifera odmiana „Myrobolan” w 2008). Źródło zakażenia pozostaje nieznane, jednak przeprowadzane jest śledztwo w celu określenia pochodzenia zrazów i podkładek. Podjęto działania fitosanitarne zgodnie z dyrektywą UE 2000/29/WE, które obejmują m.in.: zniszczenie zakażonej partii roślin, zawieszenie wydawania paszportów roślin dla wszystkich działek położonych w promieniu 200 m od miejsca zlokalizowania wirusa, badanie i identyfikację potencjalnie zainfekowanych roślin, intensyfikację kontroli w sąsiedztwie szkółki (w promieniu 2,5 km) (2012/169).
 11. Pierwsze doniesienie o występowaniu Plum pox virus (Potyvirus, PPV – lista EPPO A2) na wiśni Prunus avium w Polsce. Do tej pory w Polsce, PPV był wykrywany jedynie na śliwie (Prunus domestica) i brzoskwini (P. persica). W 2012 roku PPV został stwierdzony na P. avium w szkółce zlokalizowanej w województwie Warmińsko-Mazurskim. Zebrane próbki liści z roślin wykazujących podejrzane objawy przebadano w laboratorium metodą molekularną (IC-RT-PCR). Badanie potwierdziło obecność PPV. Zastosowano odpowiednie środki fitosanitarne, a ponadto na poziomie krajowym przeprowadzone zostaną kontrole pod kątem występowania PPV (2012/170).

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Lista organizmów kwarantannowych Kazachstanu (stan na 2009-09-11). W raporcie podano listę szkodników kwarantannowych niewystępujących na terenie Kazachstanu (lista A1), oraz występujących na ograniczonym obszarze (lista A2). Informacje te zostały dodane do bazy danych EPPO (PQR) (2012/171).

 

 

W sierpniowym raporcie EPPO (2012 No.8) podano także informacje o aktualizacji PQR - bazy danych EPPO o organizmach kwarantannowych (granice zasięgów, rośliny żywicielskie, status prawny, drogi rozprzestrzeniania, zdjęcia) Bazę danych można zainstalować nieodpłatnie, ze strony internetowej EPPO: http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm (2012/171).

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting service No.  2012.08.01 - pobierz 

Aktualności