Raport EPPO - październik 2013

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze stwierdzenie Grapevine flavescence dorée phytoplasma (lista EPPO A2) na Węgrzech. Pod koniec sierpnia 2013 roku żółtaczkę winorośli wykryto w 2 miejscach (Lenti i Kerkateskánd) w regionie graniczącym ze Słowenią, gdzie choroba występuje (2013/211).
 2. Występowanie Cryphonectria parasitica (lista EPPO A2) w Wielkiej Brytanii. Patogen ten został po raz pierwszy znaleziony w 2011 roku na kasztanie jadalnym (Castanea sativa) w Warwickshire i Sussex (EPPO RS 2012/048). Późniejsze badania wykazały, że grzyb został wprowadzony z sadzonkami kasztana importowanymi ze szkółki z  Francji (2013/214).
 3. Pierwsze wykrycie Plum pox virus (Potyvirus, PPV - lista EPPO A2) na wiśni (Prunus cerasus) w Polsce. Do niedawna wirus ospowatości śliw (szarkę) odnotowywano w Polsce jedynie na Prunus domestica (śliwka), P. persica (brzoskwinia) i P. avium (czereśnia). Na P. avium wirus ten po raz pierwszy został znaleziony w 2012 roku w szkółce w północno-wschodniej Polsce (EPPO RS 2012/170). W 2013 roku znaleziono szarkę po raz pierwszy na wiśni w szkółce w województwie lubelskim. Liście zebrano z roślin wykazujących podejrzane objawy i testowano w warunkach laboratoryjnych (test IC-RT-PCR). Podjęto odpowiednie środki w ramach kwarantanny w zainfekowanym miejscu produkcji. W całym kraju będą przeprowadzane urzędowe kontrole pod kątem występowania PPV (2013/216).
 4. Nowe ognisko Meloidogyne fallax (lista EPPO A2) w Wielkiej Brytanii. Obecność nicienia po raz pierwszy odnotowano w Anglii i Irlandii Północnej w 2011 roku. W 2013 roku służby fitosanitarne poinformowały o nowym ognisku nicienia w uprawie porów (Allium ampeloprasum) w Staffordshire (2013/217).
 5. Rozprzestrzenianie Trichoferus (=Hesperophanes) campestris (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A2) w regionie EPPO.  Ten szkodnik rozwija się w drzewach liściastych, a także w drewnie drzew iglastych. T. campestris rozprzestrzenia się obecnie w Europie Środkowej i Wschodniej, ze wschodu na zachód, prawdopodobnie począwszy od południowo-wschodniej części Rosji europejskiej. W Polsce pierwsze stwierdzenie odnotowano w 2009 roku (2013/218).
 6. Kolejne stwierdzenia Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera : Cynipidae - lista EPPO A2) w Hesji, w  Niemczech. Szkodnika po raz pierwszy odnotowano w 2012 roku (patrz EPPO RS 2013/141 ) w kilku niemieckich krajach związkowych . We wrześniu 2013 roku owada znaleziono na kasztanach (Castanea sativa) w Zwingenberg i Hirschhorn (Neckar) w Hesji  (2013/219).
 7. Rozprzestrzenianie Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae - lista EPPO A2) na Malcie. Owad został po raz pierwszy znaleziony w październiku 2007 roku (zob. EPPO RS 2010/204 ). Obecnie występuje we wszystkich częściach Malty na drzewach palmowych (Phoenix canariensis, Chamaerops humilis ,Washingtonia spp.) (2013/221).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Dodanie do listy alertowej EPPO Heterobasidion irregulare.  Grzyb ten jest inwazyjnym patogenem we Włoszech. Może powodować znaczące straty wśród drzew z rodzaju Pinus (2013/210).
 2. Pierwsze doniesienie o występowaniu Pseudomonas syringae pv. aesculi (Lista alertowa EPPO) na Węgrzech. Patogen został znaleziony na kasztanowcach w Parku Królewskiego Pałacu Gödöllő , który znajduje się w pobliżu Budapesztu  (2013/212).
 3. Pierwsze stwierdzenie Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorfa - Chalara fraxinea - Lista alertowa EPPO) na Ukrainie. Patogen został wykryty w 2010 roku w regionach Charków i Sumy (wschodnia Ukraina)  na jesionach (Fraxinus excelsior) (2013/213).
 4. Pierwsze wykrycie Spongospora subterranea na Malcie. Parch prószysty ziemniaka znaleziono w komercyjnych uprawach Solanum tuberosum (2013/215).
 5. Zwalczenie Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae - lista EPPO A2) w Holandii. Owada po raz pierwszy stwierdzono w lipcu 2010 roku na kasztanie (Castanea sativa) w Boskoop (EPPO RS 2010/134). Wszystkie porażone drzewa zostały zniszczone. Trzy kolejne szczegółowe badania przeprowadzono w 2010, 2011 i 2012 i nie wykryły szkodnika (2013/220).
 6. Aktualna sytuacja Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae - lista alertowa EPPO) w Niemczech. Szkodnik został po raz pierwszy znaleziony w Bawarii w listopadzie 2011 roku na Ulmus minor (EPPO RS 2011/198). W 2013 roku owada znaleziono również w Brandenburgii. Przygotowano szybkie PRA, które jest dostępne na stronie internetowej (w języku niemieckim): http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.php?menuid=57 (2013/222).
 7. Kolejne wykrycie Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae – lista alertowa EPPO) we Włoszech. Szkodnik został po raz pierwszy znaleziony w 2009 roku na wiązach (Ulmus spp.) (EPPO RS 2011/198). W lipcu 2013 roku wykryto go w 2 gminach (Grigno i Ospedaletto) w autonomicznej prowincji Trydent (2013/223).
 8. Łotewskie służby fitosanitarne podały zaktualizowany oficjalny status następujących szkodników regulowanych: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (lista EPPO A2), Diaporthe vaccinii (lista EPPO A2), Ditylenchus dipsaci (lista EPPO A2), Erwinia amylovora (lista EPPO A2), Grapholita molesta (wczesniej lista EPPO A2), Phialophora cinerescens (lista EPPO A2), Phytophthora ramorum (lista EPPO A2), Plum pox virus (lista EPPO A2), Ralstonia solanacearum (lista EPPO A2) (2013/224).

 

 

W raporcie podano informację o aktualizacji internetowej bazy danych EPPO dotyczącej oceny skuteczności środków ochrony roślin. Więcej informacji na temat szczegółowej zawartości bazy danych i subskrypcji, na stronie internetowej: http://www.eppo.org/DATABASES/pp1/pp1.htm  (2013/225).

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 10 Paris, 2013-10-01 - pobierz

Aktualności