Raport EPPO - marzec 2015

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

  1. Pierwszedoniesienie o występowaniu Aleurocanthus spiniferus (Hemiptera: Aleyrodidae - EPPO lista A2) w Chorwacji. Szkodnik został wykryty w maju 2012 roku na młodych pomarańczach (Citrus aurantium) w centrum ogrodniczym w Splicie (2015/047).

  2. Pierwsze stwierdzenie Aleurocanthus spiniferus (Hemiptera: Aleyrodidae - lista EPPO A2) w Czarnogórze. Pluskwiak został znaleziony w październiku 2013 roku w sadach cytrusowych w kilku miejscowościach w Zatoce Kotorskiej (Boka Kotorska): w Baošići (na Citrus sinensis i C. reticulata), Herceg Novi (na C. reticulata), Kumbor (C. sinensis) i Djnovići (C. reticulata) (2015/048).

  3. Wykrycie Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – EPPO lista A2) w Chile. Szkodnik został znaleziony w styczniu 2015 roku w regionie Tarapacá, a w marcu w regionach: Maule Talca i Coquimbo (2015/049).

  4. Pierwsze wykrycie Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – EPPO lista A2) w Republice Dominikany. NPPO Dominikany w marcu 2015 potwierdziło, ze muchówka została wykryta w pobliżu międzynarodowego lotniska Punta Cana. (2015/050).

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Dodanie do listy alertowej EPPO Massicus raddei (Coleoptera: Cerambycidae). Gatunek ten występuje w Azji i może być poważnym szkodnikiem dębów (Quercus spp.) i kasztanów (Castanea spp.). (2015/046).

  2. Ponowne wykrycie Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – EPPO lista A2) w Chile. Kraj był uważany za wolny od szkodnika od 1995 roku do wykrycia pojedynczych osobników pomiędzy styczniem i marcem 2015. (2015/049)

  3. Badania prowadzone od 2007 do 2012 roku w Indiach pokazują, że „Candidatus Liberibacter asiaticus” (związana z chorobą huanglongbing; EPPO lista A1) obecne jest na wszystkich istotnych komercyjnie gatunkach cytrusów. Wyniki badań wskazują, że sama choroba również jest szeroko rozprzestrzeniona na terenie Indii. (2015/053)

 

 

 

W marcowym raporcie EPPO (2015 No.3) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2015/057):

Beet necrotic yellow vein virus (Benyvirus, BNYVV – EPPO lista A2), Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus , CYSDV – EPPO lista A2), Xanthomonas oryzae pv. oryzae – EPPO lista A1),Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – EPPO lista A2), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (EPPO lista A2), Meloidogyne enterolobii (EPPO lista A2), Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae – EPPO lista A2), ‘Candidatus Phytoplasma solani’ (EPPO lista A2), Plum pox virus (Potyvirus, PPV – EPPO lista A2 List), Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – EPPO lista A2), Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (EPPO lista A1), Xiphinema rivesi (EPPO lista A2 List), Cherry rasp leaf virus (Cheravirus – EPPO lista A1).

W raporcie znalazły się również informacje na temat nowych metod diagnostycznych:
- specyficzną gatunkowo i rodzajowo metodę diagnostyczną dla pospiwiroidów,
- nową metodę real-time PCR zwiększającą czułość detekcji Spiroplasma citri (EU anneksy),
- specyficzne gatunkowo primery PCR do detekcji 10 gatunków wciornastków: Frankliniella cephalica, F. intonsa, F. occidentalis (EPPO lista A2), Megalurothrips usitatius, Microcephalothrips abdominalis, Scirtothrips dorsalis (EPPO lista A2), Thrips hawaiiensis, T. imaginis, T. palmi (EPPO lista A1), oraz T. tabaci. Ponadto test oparty na multiplex PCR został stworzony do rozróżniania F. occidentalis od innych gatunków (T. tabaci, T. hawaiiensis and F. intonsa)

 

Podano także informacje:
- o nowym szkodniku topoli Lonsdalea quercina subsp. populi (2015/057),

- o nowym gatunku bakterii Liberibacter crescens (2015/052),
- o nowe dane na temat rozprzestrzenienia Corythaumaayyari(Hemiptera: Tingidae) – szkodnika m.in. jaśminu. Informacje dotyczą Sycylii, Hiszpanii, Tunezji oraz ZEA (2015/051),
- potwierdzenie występowania Dothistroma pini i D. septosporum w Szwajcarii (EU Anneksy) (2015/054),

- o potencjalnej patogenności wirusa GPGV (Trichovirus)(2015/055),

- o odkryciu w Chinach nowego wirusa Potato virus H (PVH) związanego z ziemniakiem (Solanum tuberosum) (2015/056),

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 03 Paris, 2015-03-03 - pobierz

Aktualności