Raport EPPO - marzec 2014

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

  1. Pierwsze doniesienie  o występowaniu Potato spindle tuber viroid (Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, Pospiviroid , PSTVd - lista EPPO A2)  i Tomato apical stunt viroid (wiroid karłowatości wierzchołkowej pomidora – lista alertowa EPPO) w Polsce. Badania obecności PSTVd były prowadzone od 2007 roku do 2012 roku na 299 roślinach ozdobnych z rodziny psiankowatych (w tym Solanum jasminoides, S. rantonnetii, Brugmansia sp. i Petunia sp.). Badania molekularne potwierdziły obecność PSTVd w 2 próbkach z S. jasminoides (1 z województwa zachodniopomorskiego i 1 z województwa lubuskiego). Tomato apical stunt viroid wykryto w 1 próbce S. rantonnetii zebranej w 2012 z województwa lubuskiego (2014/048).
  2. Pierwsze wykrycie Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2) w Chinach. Choroba został wykryta w październiku 2012 roku, w uprawach pomidorów (Solanum lycopersicum) pod osłonami w Pekinie (2014/049).
  3. Pierwsze wykrycie Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus , CVYV - lista EPPO A2) w Libanie. Wirus został wykryty w trakcie krajowych badań, które zostały przeprowadzone w latach 2008-2009. CVYV stwierdzono w uprawach ogórka (Cucumis sativus) pod osłonami  (2014/050).
  4. Pierwsze doniesienie  o występowaniu Pseudocercospora angolensis (=Phaeoramularia angolensis – lista EPPO A1) w Ghanie. Patogen został wykryty na pomarańczy (Citrus sinensis) i mandarynce (C. reticulata)  na  regionie Wschodnim. Aktualnie choroba dotarła także do regionów Centralnego i Aszanti (2014/051).
  5. Pierwsze wykrycie Monilinia fructicola (lista EPPO A2) w Chile. Choroba zaatakowała drzewa śliwy japońskiej (Prunus salicina cvs. 'Angelino' i 'Black Kat') rosnące w pobliżu San Francisco de Mostazal  (2014/052).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Heterodera elachista  we Włoszech: dodanie do listy alertowej EPPO. Szkodnik został wykryty w październiku 2012 roku na komercyjnym polu kukurydzy (Zea mays cv. Rixxer) w Bosco Mesola (prowincja Ferrara, region Emilia-Romania). Do tej pory nicień ten był znany tylko z Azji, gdzie występuje na uprawach ryżu (Oryza sativa). Do chwili obecnej nie ustalono ewentualnej drogi wprowadzenia H. elachista do Włoch. Ponieważ jest to pierwsze doniesienie o występowaniu tego gatunku nicienia w regionie EPPO, a dodatkowo na ważnej gospodarczo roślinie, Sekretariat EPPO postanowił dodać Heterodera elachista do listy alertowej EPPO (2014/045).
  2. Pierwsze wykrycie  Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae – wczesniej lista alertowa EPPO) na Węgrzech. Pierwszy owad został znaleziony we wrześniu 2013 roku w Budapeszcie. W październiku 2013 roku więcej okazów zebrano na Acer negundo, Euonymous europaeus i Sophora japonica rosnących w pobliżu sadu jabłkowego w miejscowości Péterimajor (około 12 km od pierwszego miejsca znalezienia szkodnika) (2014/046).
  3. Nowe wektory owadzie przenoszące Elm yellows (fitoplazma żółtaczki wiązów  "Candidatus phytoplasma ulmi" – lista EPPO A1). Przeprowadzone w Ameryce Północnej badania wykazały ze wektorem fitoplazmy są m.in.: Lepyronia quadrangularis, Philaneus spumarius i skoczek należący do rodzaju Latalus  (2014/047).

 

 

W marcowym raporcie EPPO (2014 No.3) w oparciu o najnowszą literaturę podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2014/053): Cherry necrotic rusty mottle virus (wcześniej lista EPPO A2), Dickeya dianthicola (lista EPPO A2), Luperomorpha xanthodera (Coleoptera: Chrysomelidae), Tomato spotted wilt virus (Tospovirus, TSWV – lista EPPO A2), Cryphonectria parasitica (lista EPPO A2), Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus, TYLCV – lista EPPO A2), 'Candidatus Liberibacter asiaticum' (lista EPPO A1), 'Candidatus Liberibacter solanacearum' (lista EPPO A1, haplotypy ziemniaka), Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus, CSNV – lista EPPO A1), Erwinia amylovora (lista EPPO A2), Spiroplasma citri (EU Annexes), Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1, wektor Bursaphelenchus xylophilus),

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2013 roku i z początku 2014 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO RS 2013/246) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach są wysłane bezpośrednio do EPPO, lub przez EUROPHYT (z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii). Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały. W wykazie podano 1 przesyłkę z Włoch do Polski, w której wykryto Monilinia fructicola na owocach Prunus persica. W 1 przesylce z Portugalii do Polski, na drewnianych paletach znaleziono Bursaphelenchus xylophilus. Szkodniki z rodzaju Hirschmanniella  znaleziono w 1 przesyłce z roślinami ozdobnymi, która trafiła do Polski z Tajlandii (2014/054)

 

W raporcie podano także informacje o Międzynarodowym Sympozjum na temat występowania w Europie Xylella fastidiosa na drzewach oliwki (Gallipoli, Włochy, 2014-10-21/24) (2014/055)

 

 

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 03 Paris, 2014-03-01 - pobierz

 

Aktualności