Raport EPPO - marzec 2012

  Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Nowe ognisko Bursaphelenchus xylophilus (lista EPPO A1) w Hiszpanii. Szkodnika po raz pierwszy wykryto w Hiszpanii w 2008 i w 2010 roku. W obu przypadkach podjęto działania w celu zwalczenia węgorka sosnowca. W styczniu 2012 r. zauważono podejrzane objawy na Pinus pinaster w prowincji Cáceres (bardzo blisko granicy z Portugalią) po czym na początku lutego potwierdzono obecność B. xylophilus. Zaatakowane drzewo rosło w miejscu, gdzie nie ma przemysłu drzewnego i nie ma fabryk opakowań z drewna (w promieniu 20 km) wiec nie jest znane pochodzenie szkodnika. Podjęto stosowne działania fitosanitarne oraz zostały wszczęte badania mające na celu ustalenie granic zarażonego obszaru (2012/047).
 2. Pierwsze stwierdzenie Cryphonectria parasitica (lista EPPO A2) w Wielkiej Brytanii. W wyniku kontroli przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2011 roku na 5-letniej plantacji Castanea sativa w hrabstwie Warwickshire wykryto obecność Cryphonectria parasitica. Drugie mniejsze ognisko tego szkodnika zlokalizowano w East Sussex. W obu przypadkach sadzonki pochodziły z tej samej szkółki z Francji. Wszystkie drzewa na plantacjach C. sativa zostały zniszczone oraz przeprowadzono badania lasów otaczających plantacje w promieniu 3 km (2012/048).
 3. Wykrycie Anoplophora chinensis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A2) w Danii. W czerwcu 2011 r. szkodnik został znaleziony w ogrodzie w mieście Odense na wyspie Fionii (Fyn). Dwa zaatakowane przez chrząszcze drzewa (Acer palmatum) zostały zniszczone. Przeprowadzone w okolicy badania nie wykazały obecności szkodnika, jednak przez kolejne 5 lat w zagrożonej strefie będą kontynuowane kontrole (2012/050).
 4. Pierwsze stwierdzenie Tobacco ringspot virus (Nepovirus, TRSV – lista EPPO A2)  w Czechach. W trakcie urzędowej inspekcji w listopadzie 2011 roku wykryto TRSV w szkółce roślin ozdobnych na okazach Impatiens walleriana. Pobrane próbki zostały przetestowane (ELISA), a obecność wirusa została potwierdzona następnie badaniem PCR w laboratorium referencyjnym w Pradze. Wszystkie rośliny oraz sadzonki Impatiens walleriana z zainfekowanej szklarni zostały zniszczone. Ponieważ część sadzonek została wcześniej sprzedana sprawdzane są dostawy do innych producentów i konsumentów w Czechach. Na razie nie potwierdzono przesyłek do innych krajów UE. Będą przeprowadzane dalsze kontrole I. walleriana pod kątem obecności TRSV (2012/056).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Rozprzestrzenienie Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae – lista EPPO A1) w Kanadzie. Szkodnika po raz pierwszy odnotowano w południowo-zachodnim Ontario w 2002 roku. W 2008 r. został również wykryty w Quebecu. W 2011 roku obecność A. planipennis została potwierdzona w nowych obszarach zarówno w Ontario jak i w Quebecu. Szczegółową mapę rozprzestrzenienia szkodnika można obejrzeć na stronie internetowej Canadian Food Inspection Agency  (CFIA): http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pestrava/agrpla/mc/regrestric.pdf (2012/049).
 2. Pierwsze odnotowanie Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae – dawniej lista alertowa EPPO) we Francji. Szkodnika zaobserwowano pod koniec roku 2011 (sierpień - październik) w południowo-wschodniej części Francji i na Korsyce głównie na drzewach eukaliptusa kamaldulskiego Eucalyptus camaldulensis w ogrodach i szkółkach. Nie podjęto urzędowych działań w celu zwalczenia G. brimblecombei (2012/051).
 3. Propozycja wpisania Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) na listę alertową EPPO. Neoleucinodes elegantalis jest głównym szkodnikiem pomidorów i innych roślin z rodziny psiankowatych (np. bakłażan i papryka) w kilku krajach Ameryki Południowej. Panel EPPO ds. Środków Fitosanitarnych uznał, że N. elegantalis może stanowić zagrożenie dla regionu EPPO, i zaproponował dodanie tego szkodnika do listy alertowej EPPO (2012/052).
 4. Nowe stanowiska Strauzia longipennis (Diptera: Tephritidae – lista alertowa EPPO) w Niemczech. W 2010 roku wykryto po raz pierwszy obecność Strauzia longipennis w Niemczech na roślinach słonecznika (Helianthus annuus) w prywatnym ogrodzie w Berlinie. W 2011 roku zainicjowano badania nad rozprzestrzenieniem tego szkodnika w Berlinie i Brandenburgii. W rezultacie S. longipennis został znaleziony w kilku miejscach w Berlinie i na 27 polach słonecznika w Brandenburgii. Monitoring szkodnika będzie kontynuowany w 2012 r. i opracowywane będą metody zwalczania (2012/053).
 5. Pierwsze stwierdzenie Vinsonia stellifera (Hemiptera: Coccidae ) w Niemczech. Szkodnik został znaleziony w lutym 2011 roku na liściach roślin z rodzaju Schefflera w szklarni tropikalnej w pobliżu Berlina. Podjęto działania mające na celu zwalczenie szkodnika obejmujące: regularne inspekcje szklarni, biologiczne metody i mechaniczną eliminację wszystkich okazów (2012/054).
 6. Pierwsze odnotowanie Hop stunt viroid (Pospiviroid, HSVd) na Słowenii. Od 2007 roku obserwowano na kilku plantacjach chmielu położonych w dolinie Savinja i regionie Koroška na Słowenii objawy przypominające te powodowane przez Hop stunt viroid. Objawy były obserwowane na różnych odmianach chmielu Humulus lupulus („Celeia”, „Bobek” i „Aurora”). Analiza laboratoryjna (RT-PCR, sekwencjonowanie) potwierdziła obecność HSVd na próbkach z odmiany „Celeia” zebranych z dwóch różnych plantacji chmielu. To pierwszy przypadek stwierdzenia HSVd w Europie. Podjęto restrykcyjne działania fitosanitarne w celu zwalczenia choroby i zapobiegnięciu jej rozprzestrzenienia. Środki zwalczania obejmują: zniszczenie porażonych oraz sąsiadujących roślin (wyrywania i spalenie), zakaz uprawy roślin żywicielskich przez 2 lata i zakaz wywożenia odpadów roślinnych z zainfekowanych obszarów. Szczegółowe mapy pokazujące obszary zainfekowane można obejrzeć na stronie internetowej Słoweńskiej Inspekcji Ochrony Roślin: http://www.fu.gov.si/en/services_and_measures/regulated_organisms/hop_stunt_viroid (2012/055).
 7. Wykrycie Phytophthora austrocedrae na Juniperus communis w Wielkiej Brytanii. Phytophthora austrocedrae została stwierdzona po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii wiosną 2011 roku w parku w Szkocji na Chamaecyparis nootkatensis i C. lawsoniana. W listopadzie 2011 roku, P. austrocedrae stwierdzono także na Juniperus communis w rezerwacie przyrody w północnej Anglii. Objawy choroby i zamierania wykazywały tam liczne krzewy jałowca. To pierwszy przypadek wykrycia P. austrocedrae na Juniperus communis, wcześniej potwierdzone było występowanie na Austrocedrus chinensis, Chamaecyparis lawsoniana, i C. nootkatensis. Przeprowadzane są badania w celu określenia zakresu choroby na J. communis. Podjęto działania fitosanitarne w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu choroby (2012/057).
 8. Pierwsze doniesienie o wystepowaniu Cylindrocladium buxicola (dawniej lista alertowa EPPO) w Gruzji, Czechach, USA i Kanadzie. W listopadzie 2010 roku podejrzane objawy wskazujące na infekcje Cylindrocladium buxicola (ciemne plamy na liściach, wąskie czarniawe smugi na łodygach i defoliację) stwierdzono na licznych krzewach Buxus colchica w Parku Narodowym w południowo-zachodniej części Gruzji. W sierpniu 2010 roku, objawy porażenia grzybem obserwowano na liściach Buxus sempervirens odmiana "Suffruticosa" i B. microphylla w szkółce w północno-zachodniej części Moraw w Czechach. W październiku 2011 roku potwierdzono pierwsze wykrycie Cylindrocladium buxicola w Karolinie Północnej, Connecticut i Virgini w USA, jednak wkrótce objawy porażenia grzybem zanotowane zostały w kolejnych stanach. W styczniu 2012 roku, obecność Cylindrocladium buxicola odnotowano również w jednej szkółce w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie (2012/058), (2012/059), (2012/060).

 

W marcowym raporcie EPPO (2012 No.3) w oparciu o najnowszą literaturę  i informacje przesyłane przez Krajowe Organizacje Ochrony Roślin podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2012/061): Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae), Citrus exocortis viroid (Pospiviroid, CEVd), Elsinoe australi, Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYSV), Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae), Little cherry virus 1 (LChV-1), Papaya ringspot virus (Potyvirus, PRSV), Plasmopara obducens, Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd), Pseudocercospora (Phaeoramularia) angolensis, exocortis viroid (Pospiviroid, CEVd), Strawberry vein banding virus (Caulimovirus), Pseudomonas syringae pv. actinidiae

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 3 2012-03-01 - pobierz

 

Aktualności