Raport EPPO - maj 2014

  

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Państwowa Organizacja Ochrony Roślin Austrii ogłosiła zwalczenie Synchytrium endobioticum (lista EPPO A2) na swoim terytorium. Badania przeprowadzone przez ostatnie 30 lat nie wykazały obecności szkodnika (2014/081).
  2. Wykrycie Dothistroma septosporum (teleomorfa: Mycosphaerella pini - UE Annexes) w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Patogen został znaleziony w lutym 2014 roku na drzewach sosny czarnej (Pinus nigra). Przypuszcza się, że choroba jest obecna w tym miejscu od 2011 roku (2014/082).
  3. Występowanie Dothistroma pini i Dothistroma septosporum na Słowenii. Objawy choroby powodowanej przez rodzaj Dothistroma odnotowywano na Słowenii od 1970 roku, ale w ciągu ostatnich kilku lat występowanie tego patogena nasiliło się (EPPO RS 2009/182). Obecnie wykazano, że choroba związana jest z dwoma różnymi gatunkami grzybów: Dothistroma pini i Dothistroma septosporum i oba te gatunki występują na Słowenii (2014/083).
  4. Sytuacja Phytophthora lateralis (lista EPPO A2) w Holandii. Patogen został po raz pierwszy wykryty w Holandii w 2004 roku, na roślinach Chamaecyparis sp. rosnących w szkółce. Na podstawie wstępnej oceny zagrożenia agrofagiem kwarantannowym wprowadzono odpowiednie środki fitosanitarne i coroczne kontrole. Patogen został ponownie wykryty w 2010 i 2011 roku (w tym także we Francji) (EPPO RS 2011/029) co spowodowało zmianę oceny. Nowa ocena zagrożenia agrofagiem wykonana przez holendrów została zakończona we wrześniu 2013 roku na jej podstawie wycofano się ze stosowania środków fitosanitarnych. Głównym powodem tej decyzji był fakt obecności P. lateralis w Europie (Francja, Wielka Brytania) i małego prawdopodobieństwa zwalczenia tego patogena (2014/084).
  5. Nowy inwazyjny szkodnik lasów w Chinach. Pochodzący z Ameryki Północnej chrząszcz Dendroctonus valens (Coleoptera: Scolytidae) został zawleczony do Chin (prowincja Shanxi) w 1980 roku z USA. W 1999 roku owada stwierdzono w prowincji Hebei, a od roku 2003 rozprzestrzenił się na 85 powiatów w 3 prowincjach w północnych Chinach, o łącznej powierzchni ponad 700 000 ha. Szacuje się, że D. valens spowodował dotychczas śmierć ponad 10 mln drzew (głównie Pinus tabulaeformis). Chińska Państwowa Administracja Lasami podaje ze jest to drugi najważniejszy szkodników lasów w Chinach (2014/085).
  6. Dodanie patogena Raffaelea lauricola i jego wektora Xyleborus glabratus (Coleoptera: Scolytidae) do listy alertowej EPPO. Grzyb ten powoduje zamieranie drzew Persea borbonia w południowo-wschodniej części USA. Jest to gatunek inwazyjny w USA, zawleczony z Azji, podobnie jak przenoszący go chrząszcz. R. lauricola wykryto również na drzewach awokado (P. americana) na Florydzie, gdzie także jest przyczyną choroby. Ze względu na poważne zagrożenie dla produkcji owoców awokado, Sekretariat EPPO postanowił dodać Raffaelea lauricola i jego wektora do listy alertowej EPPO (2014/086).
  7. Pierwsze stwierdzenie Scyphophorus acupunctatus (Coleoptera: Curculionidae - wcześniej lista alertowa EPPO) na Cyprze. Gatunek ten pochodzi z Ameryki, ale rozprzestrzenił się w wielu innych częściach świata (głównie regionach suchych i tropikalnych), co prawdopodobnie ma związek z uprawą Agave sisalana, wykorzystywanej do produkcji sizalu. Chrząszcz ten może atakować wiele gatunków agaw m.in.: Beaucarnea, Dasylirion i Dracaena. Najprawdopodobniej owad został zawleczony na Cypr z porażonymi roślinami żywicielskimi (2014/087).
  8. Nowy szczep wirusa Plum pox virus (Potyvirus, PPV - lista EPPO A2) na wiśni w Rosji. Do roku 2012 znano siedem szczepów wirusa PPV. Według najnowszych badań kolejny szczep wirusa nazwany PPV-CR (PPV Cherry Rosja) występuje w obwodach Samara i Saratov w dorzeczu Wołgi, oraz w aglomeracji moskiewskiej na wiśni (Prunus cerasus) (2014/090).

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2014 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO RS 2014/054) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach są wysłane bezpośrednio do EPPO, lub przez EUROPHYT (z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii). Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. W wykazie podano 1 przesyłkę z USA do Polski, w której znaleziono Megastigmus spermotrophus na nasionach Pseudotsuga menziesii. Odnotowano także dwie przesyłki wysłane z Polski do Estonii, w których wykryto Phytophthora ramorum na sadzonkach Rhododendron. W jednej przesyłce wysłanej z naszego kraju do Niemiec znaleziono Plum pox virus na roślinach Prunus pumila.

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 05 Paris, 2014-05-01 - pobierz

 

Aktualności