Raport EPPO - maj 2012

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze wykrycie Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2) w Katarze. W marcu 2011 roku zaobserwowano szkodnika na szklarniowych pomidorach w dwóch gospodarstwach w północnej części kraju. Rosnące na polach w pobliżu pomidory również zostały zaatakowane przez owada. Wdrożono program zwalczania szkodnika poprzez: usunięcie i spalenie wszystkich zaatakowanych roślin, rozpylenie pestycydów, monitorowanie występowania szkodników przy użyciu pułapek feromonowych i wodnych. Podjęto również działania aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się owadów (np. poprzez zakaz przenoszenia materiału roślinnego z zarażonego miejsca, w tym kompostowania, dezynfekcję wszystkich urządzeń wykorzystywanych do niszczenia roślin, ostrzeżeń dla zwiedzających i eliminacji wszystkich pozostałości poprzednich roślin i chwastów z rodziny psiankowatych). Możliwym źródłem zakażenia mogą być owoce pomidorów importowane spoza kraju (2012/091).
 2. Wykrycie Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae – lista EPPO A2) w Finlandii. Szkodnik został znaleziony w kwietniu 2012 roku w pułapkach lepowych umieszczonych w szklarni. Pochodzenie szkodnika pozostaje nieznane. Zastosowano natychmiast środki mające zwalczyć owada (2012/093).
 3. Wykrycie Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae - lista EPPO A2) w Finlandii. L. trifolii stwierdzono na gerberach w szklarni gdzie uprawiane są kwiaty cięte. Pochodzenie szkodnika nie jest znane. Zastosowano natychmiast środki mające zwalczyć owada (2012/094).
 4. Stwierdzenie Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus, INVS – lista EPPO A2) w Finlandii. INSV został wykryty w lutym 2012 roku na roślinach doniczkowych: Begonia, Impatiens hawkeri i Kalanchoe blossfeldiana w jednej lokalizacji. Wirus został przeniesiony przez wciornastka zachodniego Frankliniella occidentalis ale pochodzenie infekcji pozostaje nieznane. Zastosowano natychmiast środki mające zwalczyć chorobę (2012/095).
 5. Wykrycie Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae – lista EPPO A2) w Finlandii. Szkodnik został złapany w żółte lepowe pułapki umieszczone w 2 szklarniach. Pochodzenie szkodnika nie jest znane. Zastosowano natychmiast środki mające zwalczyć owada (2012/096).
 6. Pierwsze stwierdzenie wirusa zakaźnej chlorozy pomidora (Tomato infectious chlorosis virus, Crinivirus, TICV – lista EPPO A2) w Bułgarii. Podejrzane objawy zaobserwowano na roślinach pomidora (Solanum Lycopersicon odmiana "Velocity") w jednej szklarni. Analiza laboratoryjna (serologiczna i molekularna) potwierdziła obecność TICV. Pochodzenie tej infekcji pozostaje nieznane, ale istnieje podejrzenie, że wirus rozprzestrzenił się z Grecji za pomocą mączlika lub zarażonego materiału rozmnożeniowego (2012/097).
 7. Pierwsze wykrycie Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2) na Węgrzech. W 2007 roku obserwowano w niektórych szklarniach w południowych Węgrzech nietypowe objawy chorobowe na pomidorach (Solanum lycopersicum). Zainfekowane rośliny były chlorotyczne i karłowate, a na ich liściach w przestrzeniach międzynerwowych występowały żółknące oraz martwicze asymetryczne zmiany. Analiza laboratoryjna (DAS-ELISA, RT-PCR, mikroskopia elektronowa) potwierdziły obecność Tomato chlorosis virus. (2012/098).
 8. Pierwsze stwierdzenie Tomato chlorosis virus (Crinivirus, ToCV – lista EPPO A2) w Sudanie. W marcu 2011 roku zaobserwowano na uprawach pomidorów (Solanum lycopersicum odmiana „Castle Rock”) w trzech szklarnach w stanie Gezira objawy przypominające powodowane przez Tomato chlorosis virus lub Tomato infectious chlorosis virus. We wszystkich szklarniach obserwowano obecność Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae – lista EPPO A2) – wektora wielu wirusów i patogenów grzybowych. W wyników testów w laboratorium (dot-blot hybrydyzacji, RT-PCR, sekwencjonowanie) potwierdzono obecność ToCV (2012/099).
 9. Wykrycie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (lista EPPO A2) w Finlandii. Bakterie zostały wykryte w próbkach pobranych z 2 pól ziemniaczanych (Solanum tuberosum odmiana „Asterix") w jednym gospodarstwie, w trakcie badań przeprowadzanych w 2011 roku. Zastosowano środki fitosanitarne zgodnie z dyrektywą UE 2006/56/WE (2012/101).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Pierwsze wykrycie Aromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae) w Niemczech; dodanie A. bungii do listy alertowej EPPO. W lipcu 2011 roku znaleziono jednego samca A. bungii na śliwie (Prunus domestica subsp. insititia) w południowej Bawarii. Prawdopodobnie obserwowano kolejne osobniki – oficjalne potwierdzenie występowania szkodnika po wykonaniu badań w kwietniu 2012 roku. Pochodzenie A. bungii nie jest znane, prowadzone są badania mające to wyjaśnić. Przewidziane jest zastosowanie odpowiednich środków w celu eliminacji chrząszczy.
 2. Ponieważ A. bungii jest szkodnikiem drzew owocowych pochodzącym z Azji i nie był wcześniej notowany w regionie EPPO, Inspekcja Ochrony Roślin w Niemczech i panel EPPO ds. Środków Fitosanitarnych zaproponował dodanie tego chrząszcza do listy alertowej EPPO (2012/090).
 3. Pierwsze stwierdzenie Eurytoma plotnikovi (Hymenoptera: Eurytomidae) na Sycylii we Włoszech. Wiosną 2011 roku zebrano w kilku sadach zlokalizowanych w środkowo-zachodniej Sycylii pistacje (Pistacia vera) porażone przez larwy niezidentyfikowanego owada. Szkodnik został zidentyfikowany jako Eurytoma plotnikovi. Gatunek ten pochodzi z Chin, gdzie rozwija się w orzechach Pistacia chinensis. Owad ten notowany był także poza Chinami - w Grecji, Iranie, Izraelu, Kirgistanie, Tunezji, Turkmenistanie i Turcji. W sadach pistacjowych na Sycylii E. plotnikovi występował w mieszanych populacjach z rodzimym gatunkiem Megastigmus pistaciae (2012/092).
 4. Oficjalne potwierdzenie niewystępowania „Candidatus Liberibacter solanacearum” (lista alertowa EPPO) w Kanadzie. Kanadyjska Inspekcja Ochrony Roślin oświadczyła że choroba nie została wykryta zarówno w uprawach pomidora jak i ziemniaka. Informację o obecności patogenu podana w raporcie EPPO 2009/089 uważa się za błędną (2012/100).
 5. Skuteczne zwalczenie Acidovorax citrulli (lista alertowa EPPO) we Włoszech. Obecność bakterii odnotowano w październiku 2009 roku na jednym polu melonów (Cucurbita melo odmiana „Giusto”) w prowincji Ferrara (raport EPPO 2010/059). W 2010 i 2011 w wyniku programu monitoringu obejmującego ogólny nadzór oraz ukierunkowane badania nie wykryto A. citrulli. W marcu 2012 roku oficjalnie ogłoszono pomyślna likwidację infekcji. Jednak ponieważ nasiona melona i arbuza nadal są importowane z obszarów, gdzie bakteria występuje, istnieje wysokie ryzyko ponownego wprowadzania bakterii i Włoska Inspekcja Ochrony Roślin będzie kontynuowała monitoring pod katem wykrywania Acidovorax citrulli (2012/102).
 6. Pierwsze wykrycie Plasmopara obducens (dawniej lista alertowa EPPO) w Serbii. W maju 2010 roku zaobserwowano na roślinach ozdobnych Impatiens walleriana, objawy karłowatości, żółknięcia górnej powierzchni liści, natomiast dolna strona blaszek liściowych pokryta była białym nalotem podobnym do grzybowego. Analiza laboratoryjna (morfologia, PCR, testy chorobotwórczości) potwierdziła obecność Plasmopara obducens na chorych roślinach (2012/103).

 

W majowym raporcie EPPO (2012 No.5) w oparciu o najnowszą literaturę podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej EPPO (2012/104):  Blastopsylla occidentalis (Hemiptera: Psyllidae), Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae), Stephanitis takeyai (Heteroptera: Tingidae

 

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2011 i 2012 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO 2011/250). w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach zostały wysłane bezpośrednio do EPPO przez: Algierię, Azerbejdżan i Chorwację, natomiast informacje z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii spływały przez EUROPHYT. Lista nie jest kompletna ponieważ dane te nie dotarły jeszcze z wszystkich krajów EPPO. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały (20121/105).

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting service No. 5 2012-05-01 - pobierz

 

Aktualności