Raport EPPO - luty 2012

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:
 1. Stwierdzenie Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – lista EPPO A2) w Austrii. Szkodnika tego znaleziono na brzoskwinie (Prunus persica) w regionie Wiednia. Regionalna służba ochrony roślin nakazała zniszczenie wszystkich porażonych owoców i zastosowanie środka owadobójczego. Planowane jest dalsze monitorowanie obecności tego owada w regionie Wiednia w 2012 roku (2012/026).
 2. Wykrycie Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae – lista EPPO A2) w północnej Francji (region Ile-de-France ). Do tej pory owad ten był podawany jedynie z południowej części Francji. Jednak w 2010 i 2011, pojedyncze okazy odłowiono w północnej części Francji) (2012/027).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2) na Słowenii. W 2009 roku obecność tego organizmu została potwierdzona w szklarni pomidorów. Badania przeprowadzone w 2010 roku wykryły skośnika pomidorowego w kilku miejscowościach rozsianych na słoweńskim terytorium. Podejmowane są działania zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się T. absoluta na Słowenii (2012/028).
 4. Pierwsze stwierdzenie Grapevine flavescence dorée phytoplasma i jejo wektora Scaphoideus titanus (lista EPPO A2) w Chorwacji. Żółtaczka winorośli została zidentyfikowana po raz pierwszy w 2008 roku na jednej zakażonej roślinie Clematis vitalba. W winnicach natomiast pierwsze stwierdzenie miało miejsce w 2009 roku. Kolejne przypadki zanotowano w 2010 roku w próbkach z 3 stanowisk. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, zainfekowane rośliny zostały wyrwane i spalone. Stan zdrowia winorośli w miejscach gdzie żółtaczka winorośli została wcześniej stwierdzona będzie monitorowany podczas przyszłych okresów wegetacyjnych (2012/034).
 5. Pierwsza identyfikacja wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid, Pospiviroid, PSTVd - Lista EPPO A2) w Chorwacji. Wiroid został po raz pierwszy wykryty w tym kraju w 2009 roku w próbkach Solanum jasminoides i Solanum rantonnetii pobranych w punktach kontroli granicznej podczas importu oraz w szkółkach. Wszystkie zainfekowane rośliny zostały zniszczone. W następstwie tego pierwszego stwierdzenia, w 2010 r. przeprowadzono dalsze badania, które obejmowały testowanie innych roślin żywicielskich dla PSTVd (m. in. surfinii, pomidora i ziemniaka), jednak nie znaleziono więcej zainfekowanych roślin. Badania będą jednak kontynuowane (2012/036).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) (lista alertowa EPPO) w Austrii. Organizm ten  zaobserwowano na owocach maliny Rubus idaeus, kiwi Actinidia spp., i dzikiego bzu Sambucus spp w trzech regionach kraju. Strategie kontroli rozprzestrzeniania się D. suzukii w Austrii zostaną opracowane w tym roku (2012/023).
 2. Rozprzestrzenianie się Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) (lista alertowa EPPO) w Szwajcarii. Szkodnik ten został  zanotowany po raz pierwszy w lipcu 2011 w 2 kantonach. W ramach programu monitorowania jego obecności na terenie całego kraju rozmieszczono pułapki w sadach, plantacjach oraz winnicach. Pod koniec 2011 roku wykazano obecność dorosłych osobników D. suzukii już w 8 kantonach. Poważne straty spowodowane zostały w uprawach truskawki (Fragaria annassa), maliny (Rubus idaeus), jeżyny (Rubus fruticosus) i borówki (Vaccinium myrtillus). Na razie nie ma w Szwajcarii zarejestrowanych środków ochrony roślin przeciwko D. suzukii, ale badana jest możliwość korzystania z chemicznych lub naturalnych środków owadobójczych (2012/024).
 3. Monitorowanie występowania Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2) we Francji. Owad został wykryty po raz pierwszy we Francji w 2008 roku. Przeprowadzone w 2011 roku badania wykazały, że szkodnik występuje w wielu regionach kraju. Opracowywane są strategie kontroli występowania T. absoluta do których zalicza się m.in.: wykorzystanie pułapek feromonowych do monitorowania populacji szkodników, działania profilaktyczne jak ekrany zatrzymujące owady, niszczenie resztek roślin, naświetlanie gleby, zastosowanie biologicznych środków ochrony roślin (Macrolophus pygmaeus i Trichogramma achaeae), bio-insektycydów i in. (2012/030).
 4. Pierwsza identyfikacja Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae – lista alertowa EPPO) na Słowenii. Szkodnika odnotowano po raz pierwszy we wrześniu 2011 roku w okolicach miejscowości Nova Gorica, oraz na początku października w Lublanie. Większość z zaatakowanych drzew to Ulmus minor, ale porażenie obserwowano również na kilku U. glabra (2012/031).
 5. Pierwsze doniesienie o występowaniu Phyllocnistis vitegenella (Lepidoptera: Gracillariidae) w Szwajcarii. Szkodnika tego obserwowano po raz pierwszy w 2009 roku w Ticino, jednak podejrzewa się, że jest on obecny od kilku lat. Na razie nie odnotowano szkód gospodarczych w winnicach. Badania przeprowadzone we Włoszech, oraz wstępne obserwacje w Szwajcarii wykazały, że wiele rodzimych gatunków parazytoidów jest w stanie rozwijać się na Phyllocnistis vitegenella i prawdopodobnie przyczyniać się do ograniczenia jego populacji (2012/032).
 6. Pierwsze doniesienia o występowaniu Aphis illinoisensis (Homoptera: Aphididae) na Cyprze, we Włoszech, Libii, Malcie, Czarnogórze i Hiszpani. Ten szkodnik winorośli pochodzi z Ameryki, a w regionie śródziemnomorskim pojawił się w roku 2000 i wykazuje inwazyjne zachowanie, jednak jak na razie nie odnotowano poważnych szkód wywołanych przez tę mszyce (2012/033).
 7. Propozycja dodania Maize redness - choroby związanej z phytoplasmą z grupy stolbur do listy alertowej EPPO. Jest to choroba kukurydzy (Zea mays), którą po raz pierwszy zaobserwowano w 1957 roku w Serbii. Podczas epidemii, występowanie choroby może objąć nawet 90% upraw kukurydzy i spowodować redukcje plonów od 40 do 90%. Ponieważ kukurydza jest istotnym surowcem w Europie, Panel EPPO ds. środków fitosanitarnych zaproponował dodanie tej choroby do listy alertowej EPPO (2012/035).
 8. Pierwsze stwierdzenie Pomacea insularum (Gastropoda, Ampullariidae ) w Hiszpanii. W lipcu 2010 r. P. insularum została znaleziona w lewej części delty rzeki Ebro skąd się rozprzestrzeniła. Gatunek ten uważany jest za inwazyjny i mający potencjał, aby spowodować poważne szkody w uprawach ryżu w tej części Hiszpanii. Wdrożono działania mające na celu zwalczanie i wyeliminowanie P. insularum. Wykonuje się m.in.: fizyczne bariery, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu, usuwanie ślimaków dorosłych i złożonych jaj, zabiegi dezynfekcyjne. Ponadto zabroniona jest hodowla, transport, posiadanie i handel martwymi lub żywymi osobnikami ślimaków dwóch gatunków, P. insularum i P. canaliculata (2012/039).

 

W lutowym raporcie EPPO podano także informacje na temat skuteczniejszych sposobów przynęcania Drosophila suzuki  - za pomocą mieszaniny octu i wina (2012/025).

Na podstawie raportu lokalnej organizacji ochrony roślin Niderlandów przedstawiono najnowsze informacje o nowych organizmach potencjalnie szkodliwych wykrytych podczas importu w Holandii (2012/037).

 

W lutowym raporcie EPPO (2012 No.2) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2012/038): Bean golden mosaic virus (Begomovirus, BGYMV), Cucurbit chlorotic yellows virus (CCYV), Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae), Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYVS), Little cherry disease, Candidatus Phytoplasma prunorum, Tomato spotted wilt virus (Tospovirus, TSWV), Xanthomonas arboricola pv. Citri, Bactrocera tryoni (Diptera, Tephritidae), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Tomato chlorosis virus (Crinivirus), Tomato infectious chlorosis virus (Crinivirus, TICV), Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus),

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 02 2012-02-01 - pobierz

 

Aktualności