Raport EPPO - listopad 2013

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Fusarium foetens (lista EPPO A2) w Czechach. Patogena znaleziono w szklarni na roślinach begonii (Begonia x hiemalis) (2013/235).
 2. Pierwsze stwierdzenie Chrysanthemum stunt viroid (Pospiviroid, CSVd – lista EPPO A2) na roślinach Solanum jasminoides we Francji. Patogena znaleziono w rejonie Ile-de France (2013/237).
 3. Wykrycie wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus, Tospovirus, TSWV - lista EPPO A2) w Pays-de-la-Loire region we Francji. Wirusa wykryto w szklarni na roślinach chryzantem doniczkowych (2013/238).
 4. Kolejne stwierdzenie Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera : Chrysomelidae – lista EPPO A2) w Wielkiej Brytanii. Owady znaleziono na polu kukurydzy w Hertfordshire na północ od Londynu (2013/240).
 5. Nowe ogniska Diabrotica virgifera virgifera (lista EPPO A2) we Francji. Szkodnika odnotowano w następujących nowych obszarach: Departament Côte d'Or (Burgundia), Departament Allier i Haute-Loire (Owernia), Departament Jura (Franche Comté). (2013/241).
 6. Nowe ognisko Diabrotica virgifera virgifera (lista EPPO A2) w regionie Umbrii we Włoszech. Dorosłe chrząszcze zostały odłowione w prowincji Perugia (2013/242).
 7. Nowe ogniska Diabrotica virgifera virgifera (lista EPPO A2) w Czechach. Owady zostały znalezione na polach kukurydzy w gminach: Rakovník, Česká Lípa, Litoměřice i Liberec (2013/243).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Nowa choroba jodeł (Abies spp.) w Danii i Norwegii. Patogenem powodującym chorobę jest Neonectria neomacrospora (anamorfa Cylindrocarpon cylindroides). Biologia i epidemiologia tego grzyba pozostają w dużej mierze nieznane (2013/234).
 2. Pierwsze stwierdzenie wiroidu karłowatości wierzchołkowej pomidora (Tomato apical stunt viroid, Pospiviroid, TASVd – lista alertowa EPPO) we Francji. Patogena wykryto w kilku centrach ogrodniczych zlokalizowanych w różnych regionach (Szampania-Ardeny, Pays-de-la-Loire, Pikardia) na roślinach Brugmansia spp., Solanum jasminoides i S. lycopersicum (2013/236).
 3. Aktualna sytuacja Pseudomonas syringae pv. actinidiae (lista EPPO A2) w Niemczech. W sierpniu 2013 r. obecność Pseudomonas syringae pv. actinidiae odnotowano po raz pierwszy w tym kraju (patrz EPPO RS 2013/185). Jednak w raporcie błędnie podano, że patogen wystąpił na roślinach Actinidia rosnących w ogrodzie w Szlezwiku-Holsztynie. W rzeczywistości, zainfekowane rośliny znajdowały się w centrum ogrodniczym (2013/239).
 4. Potwierdzenie obecności Halyomorpha halys (Heteroptera: Pentatomidae – wcześniej lista alertowa EPPO) we Francji. Jak podano w EPPO RS 2013/109, pluskwiaka tego po raz pierwszy odnotowano w 2012 roku w Alzacji. Służby fitosanitarne Francji oficjalnie potwierdzają obecność H. halys na jego terytorium (2013/244).

 

W listopadowym raporcie EPPO (2013 No.11) w oparciu o najnowszą literaturę podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2013/245): Acidovorax citrulli (lista alertowa EPPO), Cowpea mild mottle virus (Carlavirus, CpMMV - EU Annexes), Cryphonectria parasitica (lista EPPO A2), Ditylenchus gigas (EPPO A2 List), Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus, INSV – lista EPPO A2), , Maconellicoccus hirsutus (lista EPPO A1), Candidatus Phytoplasma mali (lista EPPO A2), Candidatus Phytoplasma solani (lista EPPO A2), Psacothea hilaris, Puccinia psidii, Xanthomonas perforans, Bursaphelenchus xylophilus (lista EPPO A2), Iris yellow spot virus, Acidovorax citrulli (lista alertowa EPPO), Halyomorpha halsy, Phytophthora ramorum (lista EPPO A2), Plum pox virus (lista EPPO A2), Heterodera glycines (lista EPPO A2), Acidovorax citrulli (lista alertowa EPPO), Xanthomonas vesicatoria (lista EPPO A2).

 

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2013 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu EPPO RS 2013/176) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach są wysłane bezpośrednio do EPPO, lub przez EUROPHYT (z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii). Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały. W wykazie podano przesyłkę z Polski zawierającą sadzonki Brunnera na których znaleziono Bemisia tabaci. Przesyłka była wysłana do Wielkiej Brytanii. Natomiast w przesyłce do Polski z Holandii, na cebulach irysa znaleziono Ditylenchus destructor. Kolejnymi przesyłkami do Polski zawierającymi szkodniki były cztery przesyłki z owocami (Prunus armeniaca, Prunus persica, Prunus persica var. nucipersica) zawierające Monilinia fructicola, a przesłane z Francji, Macedonii, Włoch i Hiszpanii. Na drewnianych opakowaniach sprowadzonych do Polski z Hiszpanii znaleziono nicienie z rodzaju Aphelenchoides, a w opakowaniach z Indii owady z rodziny Bostrichidae oraz rodzaju Sinoxylon (2013/246).

 

W raporcie znalazły się także informacje na temat opracowania przez IPPC instrukcji „Market Access” - stanowiącej przewodnik kwestii fitosanitarnych dla krajowych organizacji ochrony roślin. Przewodnik „Market Access” obejmuje:

 1. Prawa i obowiązki krajowych służb fitosanitarnych, które mają zastosowanie przy handlu roślinami i produktami roślinnymi;

 2.Praktyczny przewodnik dla osiągnięcia dostępu do rynku;

 3. Utrzymanie handlu.

Przewodnik można pobrać ze strony internetowej IPPC: http://phytosanitary.info/information/market-access-guide-phytosanitary-issues-national-plant-protection-organizations  (2013/247).

 

W terminie 31 marca do 5 kwietnia 2014 roku odbędzie się kurs szkoleniowy na temat nowo pojawiających się i kwarantannowych chorób upraw owoców i warzyw w basenie morza Śródziemnego (Saragossa, ES, 2014-03-31/04-05) więcej informacji  na stronie http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_formacion6.htm (2013/248).

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 11 Paris, 2013-11-01 - pobierz

 

Aktualności