Raport EPPO - listopad 2012

  Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO: 

 1. Pierwsze wykrycie Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae – lista EPPO A2) w uprawie pomidorów (Solanum lycopersicum) na wyspie Guernsey. W październiku 2012 roku, schwytano dwa dorosłe samce w pułapkę feromonową umieszczoną w komercyjnej szklarni. W celu wyeliminowania T. absoluta podjęto fitosanitarne działania obejmujące: intensywne odłowy, zabiegi chemiczne, utylizację roślin, podłoża uprawowego i wykładziny podłogowej po ostatnim zbiorze pomidorów. Prowadzone są badania w celu ustalenia pochodzenia szkodnika (2012/232).
 2. Nowe ogniska Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax (oba gatunki - lista EPPO A2) we Francji. W 2012 roku, w wyniku krajowego programu nadzoru nad nicieniami będącymi szkodnikami upraw ziemniaków wykryto nowe miejsca występowania nicieni z rodzaju MeloidogyneMeloidogyne chitwoodi wykryto we wrześniu 2012 roku w Ile-de-France, w szklarni z uprawami pomidorów (Solanum lycopersicum), a w październiku 2012 roku również w Dolnej Normandii, w próbce gleby zebranej z pola z burakiem (Beta vulgaris var. esculenta cv. Braco). Natomiast Meloidogyne fallax wykryto w październiku 2012 r w regionie Nord-Pas de Calais, w próbce gleby związanej z uprawą mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) Chociaż pochodzenia tych ognisk nie udało się ustalić, istnieje podejrzenie, że są one związane z przywozem porażonych sadzonek roślin. Zastosowano następujące środki fitosanitarne, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się nicieni: wytyczenie granic zaatakowanych obszarów, wydanie zakazu przemieszczania materiału roślinnego i gleby, ograniczenie dostępu do zaatakowanych obszarów tylko dla uprawnionych osób, dezynfekcję wszystkich maszyn, które mogły mieć kontakt z porażonym materiałem (2012/235).
 3. Wykrycie Puccinia horiana (lista EPPO A2) na Litwie. W październiku 2012 patogen został wykryty na chryzantemach w 2 szklarniach (w tym samym gospodarstwie), w okolicy Birzai. Zastosowano urzędowe środki kontroli w celu zwalczania choroby: wszystkie zainfekowane i potencjalnie zainfekowane rośliny chryzantem usunięto ze szklarni i zniszczono. Przez co najmniej 1 okres wegetacyjny będą przeprowadzane w zakażonych szklarniach rygorystyczne kontrole fitosanitarne. Należy przypomnieć, że po raz pierwszy Puccinia horiana została wykryta na Litwie w roku 1999 (EPPO RS 2000/060) (2012/238).
 4. Ponowne wykrycie Mycosphaerella dearnessii (anamorfa Lecanosticta acicola – lista EPPO A2) na Litwie. Patogen został po raz pierwszy znaleziony na Litwie w 2010 roku na Mierzei Kurońskiej (rejon Kłajpedy, zachodnia Litwa) - EPPO RS 2010/214). W trakcie corocznych urzędowych kontroli wykryto ponownie obecność M. dearnessii (metodami morfologicznych i w oparciu o PCR) w trzech próbkach pobranych z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) i kosodrzewiny (P. mugo). Próbki pochodziły z drzew rosnących na Mierzei Kurońskiej (region Kłajpeda). Wprowadzono zakaz przemieszczania roślin z obszarów gdzie zlokalizowano patogena a dodatkowe procedury fitosanitarne są opracowywane. Przeprowadzone będą dalsze badania w celu ustalenia rozmieszczenia M. dearnessii na Litwie (2012/240).
 5. Wykrycie Mycosphaerella dearnessii (anamorfa Lecanosticta acicola – lista EPPO A2) na Pinus nigra var. nigra w Austrii. Obecność Mycosphaerella dearnessii została wykryta po raz pierwszy w Austrii, w roku 1996 (EPPO RS 99/135) na Pinus mugo subsp. mugo (kosodrzewina) w Dolnej Austrii. W latach 2009 i 2011, patogen został znaleziony w kolejnych miejscach w wielu krajach związkowych, na kilku gatunkach sosen (Pinus mugo subsp. mugoPinus mugo subsp. uncinata i Pinus sylvestris). Podobnie jak w innych krajach europejskich, M. dearnessii obserwowany był głównie na drzewach ozdobnych i tylko rzadko w lasach. W lipcu 2011 r., M. dearnessii wykryto na sosnach w miejscowości Gmunden (Dolna Austria). Patogen początkowo wykryto na na P. mugo subsp. mugo, a następnie na Pinus nigra var. nigra w prywatnym ogrodzie. Jest to pierwsze udokumentowane potwierdzenie występowania tego gatunku na Pinus nigra w Europie. Należy zauważyć, że ewentualne wystąpienie M. dearnessii na Pinus nigra powinny być brane pod uwagę w trakcie kolejnych badań i działań diagnostycznych (2012/241).
 6. Epidemia wirusa mozaiki pepino (Potexvirus, PepMV – lista EPPO A2) w Ticino w Szwajcarii. Wirus mozaiki pepino został po raz pierwszy wykryty w kantonie Fryburg w 2004 roku. Od marca do maja 2012 roku, obecność PepMV wykryto w 3 zakładach z uprawami pomidora (Solanum lycopersicum) w kantonie Ticino. Biorąc pod uwagę straty ekonomiczne powodowane przez PepMV lokalne służby ochrony roślin zaleciły zniszczenie upraw pomidorów i dezynfekcję urządzeń. Podejrzewa się, że wirusa wprowadzono przez zakażony materiał roślinny. Cały materiał do rozsady pochodził z Holandii (2012/242).
 7. Nowe stanowiska wirusa ospowatości śliw (Potyvirus, Plum pox virus, PPV  - lista EPPO A2) na Litwie. W czerwcu 2012 roku, w wyniku corocznego urzędowego badania wykryto PPV w 2 szkółkach drzew owocowych i 1 sadzie w regionie Kaunas. Przebadano w sumie 30 sadów (ok. 27 ha) oraz 80 szkółek (ok. 14 ha). Obecność wirusa ospowatości śliw potwierdzono testami ELISA. Zastosowano następujące środki fitosanitarne: wszystkie zainfekowane i potencjalnie zainfekowanego drzewa zostały wyrwane i spalone, a w promieniu 250 m wokół każdego ogniska choroby zostały wyznaczone strefy buforowe, w których przez 3 kolejne sezony wegetacyjne będą stosowane urzędowe środki kontroli występowania patogena (2012/243). 
 8. Pierwsze stwierdzenia wirusa ospowatości śliw (Potyvirus, Plum pox virus, PPV  - lista EPPO A2) w regionach Nord-Pas de Calais i Corse we Francji. W przypadkach obu regionów podjęto odpowiednie działania fitosanitarne zgodnie z dyrektywą UE 2000/29/WE i francuskim prawodawstwem, obejmujące: zniszczenie zakażonego materiału roślinnego, zawieszenie wydawania paszportów roślin dla wszystkich działek położonych w promieniu 200 m od zakażonego terenu, identyfikację potencjalnie zainfekowanych transportów roślin i identyfikację potencjalnie zainfekowanych roślin, intensyfikację monitoringu w sąsiedztwie szkółek (w promieniu 2,5 km) (2012/244).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Rozprzestrzenienie Aceria kuko (Acari: Eriophyidae) w Niemczech. Obecność A. kuko odnotowano po raz pierwszy w 2011, w Badenii-Wirtembergii (EPPO RS 2011/218), na roślinach kolcowoju „jagody goji” (Lycium spp.). W 2012 roku w trakcie urzędowych kontroli (w tym także w szkółkach) A. kuko został znaleziony w Berlinie, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Roztocza zidentyfikowano na podstawie cech morfologicznych. We wszystkich przypadkach zostały podjęte urzędowe środki kontroli: niszczenie porażonych roślin (w Bayernie, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz), zabiegi akarycydami, kwarantannę, kontrole fitosanitarne w szkółkach. Pochodzenie tych infekcji nie jest znane, ale podejrzewa się, że A. kuko został wprowadzony z zarażonym materiałem roślinnym. (2012/233).
 2. Wykrycie Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae – Lista Alertowa EPPO) we Włoszech. Jak podano w EPPO RS 2012/147, T. peregrinus został po raz pierwszy znaleziony w 2011 r. w regionie Lacjum, we Włoszech. Podczas czynności kontrolnych, obecność owada po raz pierwszy zauważono w sierpniu 2011 roku w Rzymie i jego okolicach na kilku gatunkach eukaliptusa (Eucalyptus camaldulensisE. gomphocephalaE. bridgesiana i mieszańce E. camaldulensis x E. bicostata, E. camaldulensis x E. grandis). Szacuje się, że w regionie Lacjum, 8 ha plantacji eukaliptusa i miejskiego parku są porażone. Pochodzenie tego ogniska szkodnika nie jest znane. Żadne szczególne środki zaradcze nie zostały podjęte gdyż nie istnieją żadne skuteczne środki kontroli występowania tego szkodnika (2012/234).
 3. Zwalczenie choroby huanglongbing (związanej z Candidatus Liberibacter asiaticus - lista EPPO A1) w Argentynie. Choroba ta została wykryta po raz pierwszy w Argentynie w czerwcu 2012 roku (EPPO RS 2012/183). W ramach Narodowego "Programu Profilaktyki" HLB przeprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli Zwierząt i Rybołówstwa, wykryto i zniszczono drzewo mandarynki (Citrus reticulata), które zostało zainfekowane przez bakterię. Porażoną roślinę znaleziono w miejscowości Puerto Deseado w prowincji Misiones, kilka kilometrów od granicy z Brazylią. Na obszarze gdzie znaleziono patogena nie prowadzi się komercyjnych upraw drzew cytrusowych. Wdrożono plan awaryjny i podjęto następujące środki zwalczania: zniszczenie zakażonej rośliny, nasilenie monitoringu w promieniu 10 km wokół ogniska choroby na wszystkich potencjalnych roślinach żywicielskich i wektora (Diaphorina citri). W wyniku tych działań zebrano i przebadano 260 próbek. W 15 przypadkach stwierdzono, że rośliny są zainfekowane i podjęto decyzję o ich zniszczeniu. Do tej pory, przebadano wszystkie potencjalne rośliny żywicielskie wokół zainfekowanych drzew, łącznie przebadano 50.000 ha. Monitoring dotyczył także innych części Argentyny w tym wszystkich prowincji produkujących owoce cytrusowe. Testy przeprowadzono na 13160 próbkach pobranych z roślin - wszystkie dały wynik negatywny. Dlatego Urząd odpowiedzialny za ochronę roślin w Argentynie stwierdził, że terytorium tego kraju powinno zostać uznane za wolne od choroby huanglongbing (2012/236).
 4. Pierwsze stwierdzenie Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus pseudoalbidus - Lista alertowa EPPO) na wyspie Guernsey. Patogen wykryto w październiku 2012 roku, na plantacji młodych jesionów (Fraxinus excelsior). Porażone sadzonki zostały przywiezione ze szkółki w Wielkiej Brytanii. Oznaczenie grzyba zostało potwierdzone przy pomocy techniki real-time PCR. (2012/237).
 5. Ponowne wykrycie Mycosphaerella pini (anamorfa Dothistroma septosporum) na Litwie. Obecność tego grzyba została po raz pierwszy stwierdzona na Litwie w 2008 roku, w różnych częściach kraju (EPPO RS 2011/084). W lipcu i październiku 2012 w trakcie corocznych kontroli pobrano 37 próbek z podejrzanych o zainfekowanie sosen (Pinus sylvestris, P. mugo, P. nigra, P. sibirica, P. cembra). Obecność patogena stwierdzono w 22 z nich, za pomocą metod morfologicznych i PCR. Zakażone próbki pochodziły z 4 szkółek leśnych, 3 leśnych hodowli nasiennych i 1 prywatnego ogrodu. Wszystkie zainfekowane drzewa znajdowały się w rejonie Kowna. Wprowadzono zakaz przemieszczania roślin z obszarów ognisk choroby, a dodatkowe procedury fitosanitarne są obecnie w fazie opracowywania. Przeprowadzane będą dalsze badania w celu ustalenia rozmieszczenia M. pini na Litwie (2012/239).

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2012 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu RS 2012/194) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach zostały wysłane bezpośrednio do EPPO przez Azerbejdżan, natomiast informacje z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii spływały przez EUROPHYT. Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały (2012/245).

 

W raporcie podano także informację o dodaniu nowego działu „walidacja danych” do bazy danych dotyczącej diagnostyki. 

Baza dostępna na stronie: http://dc.eppo.int/validationlist.php (2012/246).

 

W Barcelonie w dniach 20-21.03.2013 odbędą się Trzecie  Europejskie warsztaty na temat choroby bois noir.

Rozpatrywane będą następujące zagadnienia:

• Epidemiologia choroby noir bois

• Rozpoznanie i charakterystyka fitoplazm z grupy stołbur na winorośli i innych naturalnych gospodarzach

• Wektory fitoplazm z grupy stołbur

• Strategie kontroli

• Inne powiązane tematy

Więcej informacji na stronie: http://www.boisnoir2013.eu

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 11 - pobierz

Aktualności