Raport EPPO - lipiec 2015

Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze stwierdznie Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae – EPPO lista A2) z USA. Motyl został złapany w pułapkę feromonową w Bradenton, stan Floryda w czerwcu 2015. (2015/126)

 2. Pierwsze stwierdzenie Globodera rostochiensis (EPPO lista A2) w Kenii. Nicienie zostały znalezione w próbkach z 2014 z 5 obszarów uprawy ziemniaków w hrabstwie Nyandarua. (2015/129)

 3. Pierwsze wykrycie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (EPPO list A2) w Egipcie. Patogen został znaleziony w bulwach ziemniaka używanych do obsadzania pól w guwerniach: Assiut, Gharbia, Menoufia, Minia, i Sohag. Jest to jednocześnie pierwsze wykrycie tej bakterii w Afryce. (2015/130)

 4. Pierwsze stwierdzenie „Candidatus Phytoplasma solani” (EPPO lista A2) w Zjednoczonym Królestwie. Fitoplazma została znaleziona na plantacji truskawek w Norfolk, w 2014. (2015/134)

 5. Pierwsze stwierdzenie Plum pox virus (Potyvirus, PPV – EPPO lista A2) w Finlandii. Wirus został zidentyfikowany w lipcu 2014 na śliwie (Prunus domestica cv. ‘Renklod Mitshurinskij’) pochodzącej z Rosji i rosnącej na terenie szkółki we Wschodniej Finlandii od ponad 10 lat. W związku z tym, że roślina była używana jako drzewo matczyne przeprowadzono zbiór dodatkowego materiału ze szkółek, centrów ogrodniczych, terenów prywatnych i kolekcji. Testy wykazały obecność wirusa w 6 próbkach z sadów i prywatnych ogrodów, a okazy pochodziły od drzewa matczynego. Zarówno organizm matczyny jak i pochodzące od niego drzewa zostały zniszczone. (2015/136)

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. We wrześniu 2013 po raz kolejny Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – EPPO lista A1) został wykryty w Kanadzie w pobliżu Mississauga (Ontario) (EPPO RS 2014/022). Urzędowe środki kontroli zostały zastosowane celem eradykacji szkodnika. Po zastosowaniu środków żadne nowe zainfekowane drzewo nie zostało znalezione. Przez 5 kolejnych lat prowadzone będą poszukiwania szkodnika zanim zostanie on skreślony z listy występujących na terenie Kanady. (2015/127)

 2. Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae – EPPO lista A2) został po raz drugi potwierdzony z Holandii. Galas znaleziono na 9 kasztanach jadalnych w 5 lokacjach (publicznych i prywatnych) w gminie Aalten, przy granicy z Niemcami. Szkodnik został zidentyfikowany w czerwcu 2015. (2015/128)

 3. Bakteria Ralstonia solanacearum (EPPO lista A2) została wykryta w Belgii podczas corocznej kontroli urzędowej. Zakażone bulwy zostały zidentyfikowane w marcu 2015 roku i pochodziły z jednej partii ziemniaków. W konsekwencji wyznaczono zainfekowany obszar o powierzchni 4.8 ha w Bocholt (prowincja Limburg). Źródło infekcji pozostaje nieznane. Podejrzewa się zanieczyszczenie wodą powierzchniową. Podjęto urzędowe środki fitosanitarne celem wytępienia zarazy (2015/131)

 4. Obecność Pseudomonas syringae pv. actinidiae (EPPO lista A2) w Szwajcarii została po raz pierwszy odnotowana w czerwcu 2011 (EPPO RS 2011/1968). Bakterię wykryto w małym komercyjnym sadzie kiwi w Meynier (kanton Genewa). Od 2013 roku wszystkie uprawy kiwi ,w całej Szwajcarii zostały objęte obserwacją. Szwajcarskie NPPO informuje, że aktualny stan w kantonie Genewa wskazuje na całkowitą eradykację patogenu. W czerwcu 2015 znaleziono 2 działki komercyjnej uprawy kiwi w Etoy (kanton Vaud) zarażone bakteriami. Część zarażonych roślin pochodziła ze szkółki w kantonie Thurgau. Podjęte zostały urzędowe środki fitosanitarne celem eradykacji drobnoustrojów. (2015/132)

 5. W lipcu 2015 Kalifornijski Departament Żywności i Rolnictwa (CDFA) i USDA poinformowały o wykryciu chorobyhuanglongbing (związanej w występowaniem „Candidatus Liberibacter asiaticum” – EPPO lista A). Chorobę wykryto na materiale pochodzącym z kumkwatu (Fortunella japonica) z obszarów w okolicy San Gabriel (hrabstwo Los Angeles). Jest to drugie wykrycie choroby w Kalifornii. (2015/133)

 

 1. W 2006, w Holandii zgłoszono wykrycie pojedynczej rośliny Vaccinium corymbosum zarażonej Diaporthe vaccinii (EPPO lista A2) w Horst (prowincja Limburg) (EPPO RS 2009/130). W 2011 objawy zarażenia grzybem wystąpiły u kolejnych roślin na plantacji w tym samym regionie oraz na roślinie V. myrtillus w lesie w pobliżu Ede (prowincja Gelderland) (EPPO RS 2013/104). Ostatnio NPPO Holandii poinformowało Sekretariat EPPO, że kolejne badania pokazały, że grzyb uprzednio zidentyfikowany jako D. vaccinii w 2011 roku w rzeczywistości należy do gatunku Diaporthe eres. Dalsze poszukiwania D. vaccinii prowadzone w latach 2013 i 2014 dały negatywne rezultaty. W związku z tym NPPO Holandii uznało terytorium kraju za wolne od tego grzyba.(2015/135)

 

W lipcowym raporcie EPPO (2015 No.7) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2015/137):

 

Blastopsylla occidentalis (Hemiptera: Aphalaridae), Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Aphalaridae – uprzednio lista alertowa EEPO), Cowpea mild mottle virus (Carlavirus, CPMMV – EU Anneksy), Dacus frontalis (Diptera: Tephritidae), Raoiella indica (Acarida: Tenuipalpidae – uprzednio lista alertowa EPPO), Tomato yellow leaf curl virus (Begomovirus – EPPO lista A2), Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – EPPO lista A2), Grapevine fanleaf virus,Rhynchophorus palmarum (Coleoptera: Curculionidae – EPPO lista A1)

 

Podano także informacje o nowej metodzie diagnostycznej duplex real-time RT-PCR do detekcji Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – EPPO lista A2).

Raport zawiera również informacje na temat nowego agrofaga: Tomato mottle wrinkle virus (ToMoWrV, begomovirus), który infekuje pomidory w Argentynie.

Lipcowy raport donosi o nowych roślinach żywicielskich dla Candidatus Liberibacter solanacearum” (haplotypy ziemniaków, EPPO lista A1): Solanum pseudocapsicum i Datura stramonium w Nowej Zelandii. Wystąpiła również naturalna infekcja Fraxinus ornus przez Hymenoscyphus fraxineus (uprzednio lista alertowa EPPO) w Austrii.

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 07 Paris, 2015-07-07 - pobierz

Aktualności