Raport EPPO - lipiec 2014

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

  1. Zwalczenie Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus, CSNV – lista EPPO A1) w Belgii. Wirus został wykryty we wrześniu 2012 roku, w zachodniej części Belgii (patrz EPPO RS 2013/028) i podjęto odpowiednie działania w celu jego wyeliminowania. W trakcie przeprowadzonych badań (od stycznia do końca marca) w latach 2013 i 2014 nie wykryto wirusa w żadnej przebadanej próbce, w związku z czym przyjmuje się, że został zwalczony (2014/128).
  2. Aktualna sytuacja Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – lista EPPO A2) w Holandii. Obecność wiroida została wykryta w marca 2014 roku, w jednym zakładzie prowadzącym uprawę ziemniaka (patrz EPPO RS 2014/088). Przeprowadzane są kontrole wszystkich firm, które współpracowały z przedsiębiorstwem, w którym wykryto PSTVd. Ustalono, że do czasu otrzymania wyników wszystkich podjętych badań, nie będzie wymieniany materiał hodowlany pomiędzy zakładami (2014/131).
  3. Aktualna sytuacja Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – lista EPPO A2) w Belgii. Podczas badań przeprowadzonych od 2009 do 2012 roku, wykryto PSTVd trzykrotnie na Solanum jasminoides i raz na importowanych z Izraela sadzonkach petunii (2014/132).
  4. Pierwsze doniesienie o występowaniu Cryptostroma corticale w Holandii. Jest to patogen powodujący chorobę jaworów (Acer pseudoplatanus). Grzyb został wykryty we wrześniu 2013 w prowincji Noord Holland (2014/133).
  5. Obecna sytuacja Verticillium albo-atrum (Verticillium wilt of hop - EPPO A2 List) na Słowenii. Do 1997 roku choroba pojawiała się tylko sporadycznie jako łagodne patotypy atakujące chmiel (Humulus lupulus), ale w 1997 roku w zachodniej części doliny Savinja wykryto po raz pierwszy patotypy zjadliwe (PV1). Od 1998 roku przeprowadzane były urzędowe badania monitoringowe plantacji chmielu. W wyniku kontroli w okresie od 1997 do 2013 roku zniszczono w sumie 147 ha zainfekowanych plantacji chmielu. Aktualnie stosowany jest system certyfikacji sadzonek chmielu w celu uniknięcia infekcji powodowanych przez Verticillium albo-atrum (2014/134).
  6. Potwierdzenie niewystępowania Xanthomonas fragariae (lista EPPO A2) w Norwegii. W 2013 roku przeprowadzono kompleksowe badania na terenie całego kraju pod kątem występowania patogena. W czerwcu 2014 roku Organizacja Ochrony Roślin Norwegii oficjalnie potwierdziła, że Xanthomonas fragariae nie występuje na terenie tego kraju (2014/135)

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 07 Paris, 2014-07-01 - pobierz

 

Aktualności