Raport EPPO - lipiec 2012

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 1. Pierwsze stwierdzenie Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Lista EPPO A2) na roślinach soi (Glycine max) w Niemczech. Bakteria została wykryta w okolicach Dornburg (Turyngia) w trakcie testów polowych 16 różnych odmian soi. W lipcu 2011 objawy przypominające powodowane przez Pseudomonas syringae pv. glycinea obserwowano na kilku odmianach soi („Maple Arrow”, „Lissabon”, „Alma Ata”, „Primus\\\" i „Capnor”), jednak odmiana „Capnor” wykazała pewne nietypowe symptomy. Badania laboratoryjne (izolacja, PCR, sekwencjonowanie, testy chorobotwórczości) potwierdziła obecność P. syringae pv. glycinea na wszystkich odmianach wymienionych powyżej i dodatkowo C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens na odmianie „Capnor”. Pochodzenie infekcji nie jest znane, jednak przypuszcza się, że bakteria została wprowadzona przez zakażone nasiona odmiany „Capnor”. Wszystkie zainfekowane rośliny soi zostały zniszczone (2012/138).
 2. Wykrycie Ralstonia solanacearum (Lista EPPO A2) w Niemczech. Bakteria została wykryta na roślinach pelargonii Pelargonium zonale w szkółce zlokalizowanej w Nadrenii-Palatynat. W marcu 2012 roku stwierdzono kilkanaście roślin (odmiana „Trend Red” i „Salmon”)  wykazujących objawy więdnięcia. Przeprowadzone badania (m.in. PCR i testy patogeniczności) potwierdziły obecność R. solanacearum w badanych roślinach. Cała partia podejrzanych roślin została zniszczona, a w szkółce zastosowano odpowiednie środki fitosanitarne. Trwa ustalanie źródła zakażenia (2012/139).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae – lista EPPO A2) w Republice Czeskiej. Galasy utworzone przez D. kuriphilus (bez otworów wylotowych) zauważono w maju na 2 drzewach kasztana jadalnego (Castanea sativa odmiana „Marrone di Marradi”) w miejscowości Kunice. Zainfekowane drzewa pochodziły z większej partii sadzonek sprowadzonych ze szkółki z Włoch przez Słowację. W wyniku dalszych urzędowych kontroli owada wykryto także w lipcu na rosnących w doniczkach kasztanach jadalnych w ogrodzie w Čáslav. Rośliny te pochodziły ze szkółki w Toskanii i zostały sprowadzone do Czech w marcu 2012 roku. Wszystkie zlokalizowane i porażone drzewa zostały zniszczone, oraz podjęto odpowiednie działania fitosanitarne zgodnie z decyzją Komisji 2006/464/WE z 27 czerwca 2006. Prowadzona jest także w regionach gdzie szkodnik się pojawił kampania informacyjna (2012/141).
 4. Pierwsze odnotowanie Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae – lista EPPO A2) w regionie Île-de-France (Francja). W maju i czerwcu 2012 roku, zaobserwowano liczne galasy na kasztanach (Castanea spp.) zarówno w ogrodach jak i lasach w departamentach Essonne, Yvelines, i Val-dOise. Tożsamość szkodnika została potwierdzona przez urzędowe laboratorium. Przeprowadzono badania we wszystkich nowych uprawach leśnych, szkółkach i ogrody w Ile-de-France. Nie odnotowano dalszych przypadków porażenia przez szkodnika. Pochodzenie szkodników nie jest znane. Zostaną podjęte działania fitosanitarne zgodnie z decyzją Komisji 2006/464/WE z 27 czerwca 2006 (2012/142).
 5. Dalsze rozprzestrzenianie Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – lista EPPO A2) we Włoszech. W wyniku działań monitorujących obecność szkodnika odnotowano jego obecność w następujących nowych regionach: Liguria, Marche, Sicilia, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska. Okazy D. suzukii zostały schwytane w pułapki umieszczone w pobliżu miejsc gdzie odbywa się wzmożony przepływ roślin i produktów roślinnych, oraz obszarów uprawnych. Szkodnik został także znaleziony w małych uprawach owocowych (malina, truskawka), sadach (wiśnia, brzoskwinia), winnicach i żywopłotach Prunus spp. (2012/144).
 6. Wykrycie przez szwajcarskie służby Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1) na drewnianych opakowaniach z Chin. Owady zostały znalezione w maju 2012 w przesyłce kamieni granitowych w porcie na rzece Ren (Birsfelden). Pomimo że opakowania zostały oznakowane zgodnie z ISPM 15, znaleziono larwy i poczwarki, których cechy morfologiczne zdecydowanie wskazują na A. glabripennis. Przesyłka została przepakowana, a oryginalne opakowanie zostało spalone. Ze względu na bliskości granicy z Niemcami wszystkie istotne informacje o szkodniku (w tym informacje o strefie kwarantannowej) będą przekazywane Niemieckim Służbom Fitosanitarnym. Opracowywany jest przez szwajcarskie służby plan postępowania na wypadek pojawu tego szkodnika (2012/144).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Aktualna sytuacja Phytophthora austrocedrae w Wielkiej Brytanii. Obecność P. austrocedrae została po raz pierwszy wykryta w 2011 roku w Szkocji (raport EPPO 2011/135). Ponownie patogen został znaleziony w północnej Anglii (raport EPPO 2012/057). Kolejne przypadki choroby na jałowcu Juniperus communis zostały odnotowane: na terenie wrzosowisk w Perth i Kinross (Szkocja), w hrabstwie Devon (w tym w szkółce), w kilku miejscach w Cumbrii (North West England). Ponadto przeprowadzono badania w okolicach Glen Artney (Szkocja) gdzie jałowce zamierały już od 2004 roku. Analizy laboratoryjna (izolacja, molekularne testy) potwierdziła obecność P. austrocedrae w badanych roślinach. Podejmowane są działania fitosanitarne w celu zahamowania rozprzestrzeniania choroby w środowisku naturalnym (2012/140).
 2. Pierwsze odnotowanie Ips cembrae (Coleoptera: Scolytidae) w Szwecji. Owad został wykryty i zidentyfikowany w południowej Szwecji. Prowadzone są aktualnie badania nad rozprzestrzenieniem I. cembrae w południowej Szwecji przez zastosowanie pułapek feromonowych w lasach, w których dominują w drzewostanie modrzewie (Larix spp.) (2012/143).
 3. Stan badań nad rozprzestrzenieniem Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – lista EPPO A2) w Hiszpanii. Owad został po raz pierwszy znaleziony w Rasquera (blisko Tarragona, Katalonia) jesienią 2008 (raport EPPO 2010/007). W wyniku badań przeprowadzonych w Katalonii w latach 2010 i 2011 stwierdzono, że D. suzukii można znaleźć odpowiednio w 15 miejscowościach (na 26 badanych) oraz w 36 miejscowościach (na 59 badanych). Szkody w uprawach zostały po raz pierwszy odnotowane w 2011 roku w 6 miejscowościach w prowincji Barcelona (wiśnie i truskawki, oraz w mniejszym stopniu śliwki, figi i brzoskwinie). Jesienią 2011, przeprowadzone zostały dalsze badania nad roślinami żywicielskimi D. suzukii, oraz nad jego potencjalnymi wrogami naturalnymi. Oprócz truskawek i malin, na których owad ten jest spotykany często, odnotowano go także na owocach Solanum luteum i Arbutus unedo – rosliny te mogą odgrywać rolę w utrzymaniu populacji szkodników w obszarach nieużytków rolniczych. Badane są także możliwości wykorzystania takich drapieżników jak: Orius laevigatus, Cardiasthetus fasciventris, C. nazarenus (Hemiptera: Anthocoridae) i Dicyphus tamaninii (Hemiptera: Miridae) jako naturalnych wrogów D. suzuki, przydatnych w ograniczaniu populacji tego szkodnika (2012/145).
 4. Zwalczenie Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae – lista EPPO A2) w Finlandii. Owad ten bywa w Finlandii znajdowany sporadycznie na uprawach szklarniowych (głównie na poinsencji - Euphorbia pulcherrima), gdzie jest wprowadzany wraz z importowanym materiałem roślinnym. W 2011 roku mączlika znaleziono w 31 różnych zakładach produkcyjnych , a w 2012 tylko jeden raz (raporty EPPO 2011/203, 2012/096). We wszystkich przypadkach zastosowano odpowiednie zabiegi fitosanitarne celu zwalczenia szkodnika. Aktualnie uznaje się że B. tabaci został w Finlandii zwalczony (2012/146).
 5. Wprowadzenie Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) na listę alertową EPPO. Owad ten jest pochodzącym z Australii szkodnikiem eukaliptusa. W ciągu ostatniej dekady został zawleczony do Południowej Afryki i Ameryki Południowej, gdzie jest przyczyną znaczących strat na plantacjach eukaliptusowych. Niedawno, T. peregrinus wykryto w kolejnych krajach w Afryce (Malawi, Zimbabwe i Kenii), a także we Włoszech (2011) i Nowej Zelandii (2012). Zważywszy na inwazyjne zachowania tego owada i możliwość powodowania znaczących uszkodzeń drzew eukaliptusowych, Sekretariat EPPO postanowił dodać T. peregrinus do listy alertowej (2012/147).
 6. Lista organizmów kwarantannowych Uzbekistanu (2008). W raporcie podano listę szkodników kwarantannowych niewystępujących na terenie Uzbekistan (lista A1), oraz występujących na ograniczonym obszarze (lista A2). Informacje te zostaną dodane do bazy danych EPPO (PQR) (2012/149).

 

 

W lipcowym raporcie EPPO (2012 No.7) podano także informacje o możliwości korzystania z nowego e-czasopisma dotyczącego szkodników i chorób roślin. Platforma jest obecnie testowana przez Sekretariat EPPO jako projekt pilotażowy (2012/150).

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting service No.  2012.07.01 - pobierz

 

Aktualności