Raport EPPO - kwiecień 2013

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 

 1. Pierwsze doniesienie o występowaniu Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae  - lista EPPO A2) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W lipcu 2012 roku, larwy skośnika pomidorowego stwierdzono na liściach i owocach pomidora i oberżyny (Solanum lycopersicum, S. melongena) uprawianych w szklarni. Tożsamość szkodnika została potwierdzona przez Brytyjskie Muzeum Historii Naturalnej (2013/078).
 2. Pierwsze stwierdzenie Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae  - lista EPPO A2) w Jemenie. W styczniu 2013 roku skośnik pomidorowy został znaleziony na roślinach pomidorów (Solanum lycopersicum) w prowincjach: Sany, Hudeidah, Lahj, Abyan i Al-Baydah. W lutym 2013 roku oficjalne kontrole wykryły szkodnika w 304 gospodarstwach rolnych uprawiających pomidory, położonych w 88 powiatach w 12 prowincjach. Badania te wykazały również, że 70% skontrolowanych upraw pomidorów były porażone przez T. absoluta. Szacuje się, że w przypadku braku skutecznego programu kontroli, potencjalne szkody dla produkcji pomidorów mogą przekraczać 300 mln USD. Program zwalczania jest rozwijany i będzie obejmować: wyłapywanie szkodnika (ponad 15 000 pułapek feromonowych zostanie wystawionych), kampanię medialną oraz szkolenia inspektorów i hodowców na temat kontroli szkodnika (2013/079).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu Globodera pallida (lista EPPO A2) w Danii. W 2012 roku, mątwik został wykryty na  4 polach ziemniaków jadalnych (należących do 2 plantatorów), w południowo-zachodniej części Danii. Ogniska te są obecnie w trakcie zwalczania (2013/080).
 4. Pierwsze stwierdzenie Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae – lista EPPO A2) w Brazylii. Słonecznica orężówka została znaleziona w próbkach pobranych z pułapek świetlnych od grudnia 2012 do stycznia 2013 na plantacjach bawełny (Gossypium hirsutum) i soi (Glycine max) w stanie Bahia (północno-wschodnia Brazylia). Owada zidentyfikowano metodami morfologicznymi i molekularnymi. W Brazylii gatunek ten jest umieszczony na liście A1 jako szkodnik kwarantannowy. Ministerstwo Rolnictwa Brazylii zatwierdziło stosowanie insektycydów (chlorantraniliprol, chlorfenapyr, indoxacarb, emamektyna benzoesan) i środków biologicznych (bakulowirusy i Bacillus thuringiensis), oraz kontrolę H. armigera na zaatakowanych polach. Pochodzenie szkodnika i data jego wprowadzenia nie jest znana (H. armigera mogą być mylone przez jakiś czas z H. zea). Przeprowadzane są badania w celu określenia rozmieszczenia H. armigera w Brazylii (2013/081).
 5. Pierwsze wykrycie Pantoea stewartii (lista EPPO A2) w Argentynie. W okresie sezonów wegetacyjnych 2010/2011 i 2011/2012, zaobserwowano niepokojące objawy infekcji bakteryjnej na uprawach kukurydzy (Zea mays) w prowincji Cordoba. Zebrane próbki liści poddano analizie molekularnej (PCR) i testom patogenności, które potwierdziły obecność Pantoea stewartii w chorych roślinach kukurydzy (2013/083).
 6. Pierwsze stwierdzenie „CandidatusPhytoplasma mali” (lista EPPO A2) w Kanadzie. Fitoplazmę wywołującą proliferację (miotlastość) jabłoni wykryto w sadzie (Malus domestica cv „Pacific Gala”) w pobliżu Kentville w Nowej Szkocji w Kanadzie Jest to pierwsze odnotowanie tej fitoplazmy w Ameryce Północnej. Zainfekowany sad został objęty kwarantanną. Drzewa pochodziły z terenu USA i zostały wysłane do Kanady w 2008 roku. Trwa dochodzenie, które ma ustalić źródło tego zakażenia (2013/084).
 7. Pierwsze wykrycie „Tomato spotted wilt virus” (Tospovirus, TSWV - lista EPPO A2) w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu i lipcu 2012 roku, objawy infekcji wirusowej zaobserwowano w szklarni na roślinach gloksynii (Sinningia speciosa) w Lijevče Polje, w pobliżu Banja Luka. Zebrane próbki liści poddano badaniom (DAS-ELISA, RT-PCR, sekwencjonowanie), które potwierdziły występowanie wirusa powodującego brązową plamistość pomidora w 27 spośród 30 badanych próbek. Stwierdzono potrzebę dalszych badań w celu ustalenia rozmieszczenia i częstości występowania TSWV na podatnych roślinach. (2013/086).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Zwalczenie Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1) w Kanadzie. W dniu 05/04/2013 Krajowa Służba Ochrony Roślin Kanady oficjalnie zakomunikowała zwalczenie A. glabripennis w miastach Toronto i Vaughan, a w konsekwencji na terytorium całego kraju. Deklaracja ta oparta jest na przeprowadzonych przez okres 5 lat (2007-2012) badań obecności szkodnika na obszarach objętych nadzorem, które dały wynik negatywny. Służba Ochrony Roślin będzie nadal prowadzić badania w całym kraju w celu zapewnienia wczesnego wykrycia szkodnika, w przypadku jego ponownego wprowadzenia (2013/076).
 2. Zwalczenie Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1) w New Jersey w USA. Szkodnik został wykryty po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku (Brooklyn) w sierpniu 1996 roku. Od tego czasu znaleziono go w stanie Illinois (Chicago), New Jersey (hrabstwa: Hudson, Middlesex, Union), Massachusetts (hrabstwa: Worcester, Suffolk) oraz Ohio (hrabstwo Clermont). W 2008 roku gatunek ten został uznany za zwalczony w Chicago (Illinois) i hrabstwie Hudson w New Jersey. 14 marca 2013 roku oficjalnie zadeklarowano zwalczenie szkodnika w hrabstwach Middlesex i Union, a w konsekwencji na całym terytorium New Jersey. Deklaracja ta oparta jest na przeprowadzonych przez okres 3 lat badań obecności szkodnika na obszarach objętych nadzorem, które dały wynik negatywny (2013/077).
 3. Zwalczenie Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus (lista EPPO A2) w Danii. Na podstawie wyników urzędowych kontroli i badań materiału siewnego i ziemniaków konsumpcyjnych, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich 8 lat, Duńskie Służby Ochrony Roślin oświadczyły w sierpniu 2012, że Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus został wyeliminowany z terytorium Danii (2013/082).
 4. Propozycja ujęcia „Candidatus Phytoplasma solani” jako nowego gatunku fitoplazmy
  Szczepy Phytoplasma związane z chorobą stolbur roślin dzikich i uprawnych (szczególnie ziemniaka i pomidora), choroby winorośli oraz kukurydzy zostały nieformalnie zaproponowane jako nowy gatunek Candidatus  Phytoplasma solani, jednak jak dotąd nie opublikowano formalnego opisu tego taksonu. Ostatnia praca Quaglino et al. (2013) w International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology zawiera formalny opis dla tego nowego (2013/085).

 

W kwietniowym raporcie EPPO (2013 No.4) w oparciu o najnowszą literaturę  i informacje przesyłane przez Krajowe Organizacje Ochrony Roślin podano również nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2013/087): Hemileia vastatrix, Cherry necrotic rusty mottle virus (wcześniej lista EPPO A2), Iris yellow spot virus (Tospovirus, IYSV – wcześniej lista alertowa EPPO), Phoma exigua var. foveata (wcześniej lista EPPO A2), Acidovorax citrulli (lista alertowa EPPO), Arceuthobium abietinum f.sp. concoloris (lista EPPO A1), Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – lista EPPO A2), Globodera pallida (lista EPPO A2), Monilinia fructicola (lista EPPO A2), Polygraphus proximus (Coleoptera: Scolytidae – lista alertowa EPPO), Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid, PSTVd – lista EPPO A2 L)

 

W raporcie podano także wykaz przesyłek z 2013 roku (wykaz dotyczył zawiadomień dostarczonych od raportu RS 2013/065) w których wykryto szkodniki z list kwarantannowych wraz z podaniem nazwy szkodnika, rodzaju przesyłanego towaru, krajów pochodzenia przesyłek i krajów docelowych. Powiadomienia o nieprawidłowościach są wysłane bezpośrednio do EPPO, lub przez EUROPHYT (z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii). Lista nie jest kompletna ponieważ wiele państw EPPO nie przesłało jeszcze swoich danych. Wykaz nie zawiera danych o przesyłkach z zakazanymi towarami oraz takich które zaopatrzone były w nieprawidłowe świadectwa lub ich nie posiadały. W wykazie podano 2 przesyłki z Polski , w których wykryto Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Bakterię znaleziono przesyłkach z ziemniakami konsumpcyjnymi, których krajem docelowym były Węgry (2013/088).

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 04 Paris, 2013-04-01 - pobierz

Aktualności