Raport EPPO - kwiecień 2012

 Nowe stanowiska organizmów kwarantannowych z list A1 i A2 EPPO:

 

 1. Pierwsze ognisko Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A1) w Wielkiej Brytanii. Szkodnik ten został znaleziony w marcu 2012 roku w hrabstwie Kent, na południowym wschodzie Anglii. Wcześniej notowano z terenu Anglii tylko pojedyncze okazy chrząszczy (EPPO RS 2010/124). Zaatakowanych zostało co najmniej 20 drzew m.in. Salix caprea, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula pendula i Salix fragilis. Wszystkie zainfekowane drzewa zostały usunięte razem z innymi drzewami tego samego gatunku rosnącymi w promieniu 100 metrów (2012/069).
 2. Wykrycie w Holandii larw z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w drewnianych opakowaniach wyrobów z kamienia pochodzących z Chin. Podczas rutynowych kontroli firm importujących materiały zabezpieczane drewnianymi opakowaniami, stwierdzono w 4 miejscach że wiele elementów drewnianych materiałów opakowaniowych porażonych jest przez larwy kózkowatych (Cerambycidae): Prioninae, Apriona germani, Anoplophora glabripennis (lista EPPO A1) i Hesperophanes campestris (lista EPPO A2). Wszystkie zaatakowane drewniane materiały opakowaniowe pochodziły z Chin. Opakowania z jednego miejsca posiadały świadectwa fitosanitarne jednak podejrzewa się, że obróbka termiczna nie została przeprowadzona lub była nieskuteczna. Skontaktowano się z władzami w Chinach w sprawie wszczęcie dochodzenia (2012/070).
 3. Wykrycie Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae – lista EPPO A2) w Holandii. W trakcie rutynowych kontroli przeprowadzonych w marcu 2012 roku znaleziono w jednej ze szklarni jedną larwę Helicoverpa armigera na pelargonii i ślady żerowania na kilku roślinach z tej samej partii roślin. Zastosowano dwa zabiegi insektycydami w celu usunięcia szkodnika. Źródłem infekcji były prawdopodobnie importowane sadzonki z Kenii (2012/072).
 4. Pierwsze stwierdzenie "Candidatus asiaticus Liberibacter " (powodującej chorobę huanglongbing - lista EPPO A1) w Teksasie i Kalifornii (USA). W styczniu 2012 roku obecność patogenu stwierdzono na pomarańczy Citrus sinensis rosnącej w gaju cytrusowym w Teksasie, a w marcu 2012 roku w próbkach pobranych z Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae – lista EPPO A1) i w materiale roślinnym pobranym z drzewa cytrusowego, pochodzących z Los Angeles w Kalifornii. Diaphorina citri jest wektorem choroby. Podjęto działania mające na celu zwalczenie "Candidatus Liberibacter asiaticus "(m.in. usunięcie zainfekowanych drzew, kontrola występowania Diaphorina citri, ograniczenia w przemieszczaniu materiału roślinnego) oraz prowadzone są intensywne badania nad ograniczaniem rozprzestrzeniania choroby w USA (2012/074).

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Zwalczanie Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae – lista EPPO A2) w Wielkiej Brytanii. W maju 2008 roku wykryto Scirtothrips dorsalis w trzech szklarniach ogrodu botanicznego na południu Anglii. Podjęto działania fitosanitarne w celu wyeliminowania szkodników. W lutym 2012 roku szkodnik został ponownie znaleziony w jednej szklarni. Zabiegi mające na celu zwalczenie Scirtothrips dorsalis są nadal przeprowadzane (2012/071).
 2. Badania nad występowanie Globodera pallida (lista EPPO A2) w Finlandii w 2011 roku. W sumie przetestowanych zostało 894 prób (188 próbek z plantacji sadzeniaków, 668 próbek z pól ziemniaczanych, 38 próbek z pól gdzie uprawiano inne rośliny). Wszystkie próbki przebadane w 2011 roku dały wynik negatywny (2012/073).
 3. Pierwsze doniesienie o występowaniu wirusa mozaiki pepino (Potexvirus, PepMV –lista alertowa EPPO) na Cyprze. Objawy przypominające te wywoływane przez wirusa mozaiki pepino obserwowano już w styczniu 2009 roku na pomidorach rosnących w szklarniach. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność PepMV na chorych roślinach. W 2009 i 2010 roku przeprowadzono szerokie badania na szklarniowych uprawach pomidorów w celu określenia częstości występowania PepMV na Cyprze. Pobrano ponad 2500 próbek z 23 miejsc w głównych obszarach uprawy pomidorów. Ponadto pobierano próbki chwastów z 2 hodowli pomidorów zainfekowanych PepMV. Wyniki wykazały, że PepMV był obecny w szklarniowych uprawach pomidorów w okręgach: Ammochostos, Larnaka i Limassol. Ponadto został również wykryty w licznych próbkach chwastów (np. Amaranthus retroflexus, A. viridis, A. graecizans, Calendula arvensis, Chenopodium murale, Chryzantemum segetum, Convolvulus arvensis, C. humilis, Datura innoxia, Malva neglecta, M. nicaeensis, M. parviflora, M. sylvestris, Onopordum cyprium, Plantago lagopus, P. major, Solanum nigrum, Sonchus asper, S. oleraceus, S. tenerrimus). Wszystkie testowane izolaty należały do genotypu CH2 (2012/075).
 4. Pierwsze odnotowanie wirusa mozaiki pepino (Potexvirus, PepMV – lista alertowa EPPO) w Grecji. Wiosną 2010 roku, objawy mozaiki obserwowano na liściach pomidorów koktajlowych (Solanum lycopersicum var. cerasiforme - odmiany „Shiren”, „Tomito”, „top Rubino”) uprawianych w szklarni. Na przebadanych 63 próbek pobranych w 11 szklarniach, badania potwierdziły infekcje PepMV w 53 przypadkach, a w 2 przypadkach dodatkowo wykryto wirusa mozaiki ogórka. Podjęte zostały działania w celu  zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się PepMV w Grecji (2012/076).
 5. Pierwsze doniesienie o występowaniu wirusa mozaiki pepino (Potexvirus, PepMV –lista alertowa EPPO) w Meksyku. Podejrzane objawy zaobserwowano w szklarni na uprawach pomidorów w stanie Meksyk wiosną 2010 roku. Analiza laboratoryjna (ELISA, RT-PCR, sekwencjonowanie, szczepienie roślin wskaźnikowych) potwierdziła obecność wirusa PepMV, a analiza sekwencji wykazała, że meksykański izolat jest najbardziej zbliżony do PepMV-CH2 (2012/077).
 6. Pierwsze stwierdzenie Phytophthora ramorum w Grecji. W kwietniu 2010 roku, podczas badania przeprowadzonego w szkółce w środkowej Grecji, zaobserwowano podejrzane zmiany na pniu i liściach rododendrona (Rhododendron „Kate Watere"). Badania molekularne potwierdziły obecność Phytophthora ramorum. Zastosowano odpowiednie środki w celu zwalczeni choroby. Chore rośliny były częścią dostawy, która została przywieziona z Belgii i nie można wykluczyć, że niektóre z roślin zostały sprzedane do innych miejsc w Grecji (2012/078).
 7. Pierwsze doniesienie o wystepowaniu Mycosphaerella pini w Norwegii. Podczas badania przeprowadzonego w sierpniu 2009 roku w północnej Norwegii, typowe objawy czerwonej plamistości igieł zaobserwowano w 4 młodych drzewostanach sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. W czerwcu 2010 r. kontrole zostały przeprowadzone w południowej Norwegii gdzie po przebadaniu około 100 stanowisk P. sylvestris objawy choroby obserwowano w 10 przypadkach (2012/079). 
 8. Pierwsze stwierdzenie Chalara fraxinea (lista alertowa EPPO) w Wielkiej Brytanii. W trakcie urzędowej kontroli przeprowadzonej w lutym 2012 roku w szkółce w południowej Anglii znaleziono wiele okazów jesionów wyniosłych  Fraxinus excelsior porażonych przez Ch. fraxinea. Zainfekowane rośliny zostały przywiezione z Holandii w listopadzie 2011 roku. Obecność Chalara fraxinea została potwierdzona na podstawie cech morfologicznych grzyba. Zainfekowane F. excelsior zostały zniszczone. Dalsze badania w szkółce wykazały podejrzane objawy u innych gatunków Fraxinus – pochodzenie czynnika chorobotwórczego jest aktualnie sprawdzane. Trwa identyfikacja i sprawdzanie wszystkich przesyłek pochodzących od holenderskiego dostawcy, które zostały przywiezione do Wielkiej Brytanii, jak również monitorowane są sąsiadujące ze szkółką drzewostany w celu wykluczenia obecności C. fraxinea (2012/080).

 

 

W kwietniowym raporcie EPPO podano również informacje o powstaniu australijskiego podręcznika do identyfikacji muszek owocowych. Został on niedawno opublikowany na stronie internetowej Plant Health Australia i jest dostępny pod następującym adresem: http://www.phau.com.au/go/phau/biosecurity/fruit-fly . Podręcznik jest zbiorem technik diagnostycznych (wykrywanie i metody identyfikacji) dla 47 gatunków muszek owocowych (2012/081).

 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 04 2012-04-01 - pobierz

 

Aktualności