Raport EPPO - grudzień 2014

W grudniowym raporcie EPPO dokonano podsumowania sprawozdań z całego roku.  Podany jest wykaz tematyki dotyczącej organizmów kwarantannowych, roślin inwazyjnych oraz innych szkodników o których była mowa w trakcie roku 2014 w raportach EPPO.

 

Polska była wymieniana w raportach EPPO cztery razy w związku z tematyką kwarantannową:

 

(2014/034) Informacje o występowaniu i rozprzestrzenieniu Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – lista EPPO A2) w Polsce. Gatunek ten został po raz pierwszy znaleziony w naszym kraju w 2005 roku w Podkarpackiem. Według danych z 2013 roku rozprzestrzenił sie na następujące województwa: Dolnośląskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie).

 

(2014/048) Pierwszedoniesienie o występowaniu Potato spindle tuber viroid (Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, Pospiviroid , PSTVd - lista EPPO A2) i Tomato apical stunt viroid (wiroid karłowatości wierzchołkowej pomidora – lista alertowa EPPO) w Polsce. Badania obecności PSTVd były prowadzone od 2007 roku do 2012 roku na 299 roślinach ozdobnych z rodziny psiankowatych (w tym Solanum jasminoides, S. rantonnetii, Brugmansia sp. i Petunia sp.). Badania molekularne potwierdziły obecność PSTVd w 2 próbkach z S. jasminoides (1 z województwa zachodniopomorskiego i 1 z województwa lubuskiego). Tomato apical stunt viroid wykryto w 1 próbce S. rantonnetii zebranej w 2012 z województwa lubuskiego.

 

(2014/053) Wykrycie Luperomorpha xanthodera (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. Owad został znaleziony w lipcu 2012 roku pod Warszawą.

 

(2014/116) Wykrycie w Polsce Ditylenchus gigas(dawniej znany jako "rasa olbrzymia" Ditylenchus dipsaci - lista EPPO A2) na nasionach Vicia faba subsp. minor, które zostały zebrane w 1990 roku (Jeszke i wsp., 2014).

 

Polska była wymieniana w raportach EPPO cztery razy w związku z tematyką kwarantannową:

(2014/034) Informacje o występowaniu i rozprzestrzenieniu Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae – lista EPPO A2) w Polsce. Gatunek ten został po raz pierwszy znaleziony w naszym kraju w 2005 roku w Podkarpackiem. Według danych z 2013 roku rozprzestrzenił sie na następujące województwa: Dolnośląskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie).

(2014/048) Pierwszedoniesienie o występowaniu Potato spindle tuber viroid (Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, Pospiviroid , PSTVd - lista EPPO A2) i Tomato apical stunt viroid (wiroid karłowatości wierzchołkowej pomidora – lista alertowa EPPO) w Polsce. Badania obecności PSTVd były prowadzone od 2007 roku do 2012 roku na 299 roślinach ozdobnych z rodziny psiankowatych (w tym Solanum jasminoides, S. rantonnetii, Brugmansia sp. i Petunia sp.). Badania molekularne potwierdziły obecność PSTVd w 2 próbkach z S. jasminoides (1 z województwa zachodniopomorskiego i 1 z województwa lubuskiego). Tomato apical stunt viroid wykryto w 1 próbce S. rantonnetii zebranej w 2012 z województwa lubuskiego.

(2014/053) Wykrycie Luperomorpha xanthodera (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. Owad został znaleziony w lipcu 2012 roku pod Warszawą.

(2014/116) Wykrycie w Polsce Ditylenchus gigas(dawniej znany jako "rasa olbrzymia" Ditylenchus dipsaci - lista EPPO A2) na nasionach Vicia faba subsp. minor, które zostały zebrane w 1990 roku (Jeszke i wsp., 2014).


 

EPPO Reporting Service No 12 - pobierz


Aktualności