Raport EPPO - grudzień 2013

 

Polska była wymieniana w raportach EPPO trzy razy w związku z tematyką kwarantannową:

(2013/144) Quadraspidiotus perniciosus (Hemiptera: Diaspididae – lista EPPO A2) nie występuje w Polsce. W bazie danych EPPO (PQR), zapis o występowaniu w Polsce tarcznika niszczyciela opierał się na angielskim streszczeniu publikacji w języku polskim autorstwa Łagowskiej i Golana (1998). GIORiN poinformował Sekretariat EPPO że streszczenie to zostało błędnie zinterpretowane i z treści artykułu nie wynika, że szkodnik jest aktualnie obecny na terenie Polski. Według danych literaturowych Q. perniciosus wykryto w Polsce w latach 1948/49 w kilku miejscach w pobliżu Wadowic , ale szkodnik został skutecznie zwalczany (Głowaciński i inni, 2011).W trakcie przeprowadzanych od 2009 roku przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa corocznych badań (w tym laboratoryjnych) tarcznik nie został nigdy wykryty. W związku z tym GIORiN poinformowała Sekretariat EPPO o niewystępowaniu Quadraspidiotus perniciosus na terenie Polski.

(2013/216) Pierwsze wykrycie Plum pox virus (Potyvirus, PPV - lista EPPO A2) na wiśni (Prunus cerasus) w Polsce. Do niedawna wirus ospowatości śliw (szarkę) odnotowywano w Polsce jedynie na Prunus domestica (śliwka), P. persica (brzoskwinia) i P. avium (czereśnia). Na P. avium wirus ten po raz pierwszy został znaleziony w 2012 roku w szkółce w północno-wschodniej Polsce (EPPO RS 2012/170). W 2013 roku znaleziono szarkę po raz pierwszy na wiśni w szkółce w województwie lubelskim. Liście zebrano z roślin wykazujących podejrzane objawy i testowano w warunkach laboratoryjnych (test IC-RT-PCR). Podjęto odpowiednie środki w ramach kwarantanny w zainfekowanym miejscu produkcji. W całym kraju będą przeprowadzane urzędowe kontrole pod kątem występowania PPV.

(2013/218) Rozprzestrzenianie Trichoferus (=Hesperophanes) campestris (Coleoptera: Cerambycidae – lista EPPO A2) w regionie EPPO.  Ten szkodnik rozwija się w drzewach liściastych, a także w drewnie drzew iglastych. T. campestris rozprzestrzenia się obecnie w Europie Środkowej i Wschodniej, ze wschodu na zachód, prawdopodobnie począwszy od południowo-wschodniej części Rosji europejskiej. W Polsce pierwsze stwierdzenie odnotowano w 2009 roku.

EPPO Reporting Service No 12 - pobierz

 

Aktualności