Raport EPPO - grudzień 2011

Polska była wymieniana w raportach EPPO sześć razy w związku z następującą tematyką:

(2011/036) Pierwsze doniesienie o wystąpieniu Xanthomonas arboricola pv. corylina na Corylus avellana (leszczyna pospolita) w centralnej Polsce

(2011/088)  Sprostowanie Państwowej Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące strat powodowanych przez Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (Lista EPPO A2) w uprawach lucerny w Polsce. Zdaniem Inspekcji nie można uznać, że choroba jest przyczyną strat ekonomicznych ponieważ w uprawach polowych w latach 2006 – 2009 stwierdzono tego patogena tylko w jednej próbce i jest to drugie wykrycie C. michiganensis subsp. insidiosus na terenie Polski od 1965 roku (NPPO Polska, 2010-07).

(2011/127)  Aktualny stan działań w zakresie ograniczenia występowania roślin inwazyjnych w Polsce. Podano wykaz roślin inwazyjnych wraz z danymi dotyczącymi rozprzestrzenienia na terenie naszego kraju i metodami ograniczania ich występowania. Wykaz został opracowany na podstawie publikacji Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.) 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

(2011/127)  Potwierdzenie niewystępowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w Polsce.

(2011/196) Wykrycie Daktulosphaira vitifoliae (= Viteus vitifoliae) Hemiptera: Phylloxeridae - Lista EPPO A2) w Polsce. Filokserę znaleziono w 2011 roku w niewielkiej winnicy w województwie małopolskim.

(2011/242) Pierwsze wykrycie Ralstonia solanacearum (Lista EPPO A2) w Polsce. Bakteria została znaleziona w próbce wody pobranej z oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu w województwie małopolskim. 

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 12 Paris, 2011-12-01 - pobierz

Aktualności