Raport EPPO - czerwiec 2014

 

 

Aktualna sytuacja wybranych organizmów kwarantannowych

 1. Pierwsze stwierdzenie Meloidogyne mali w Holandii: dodanie do listy alertowej EPPO. M. mali jest polifagicznym gatunkiem, pierwotnie opisanym z Japonii, który może poważnie uszkadzać rośliny żywicielskie. W Holandii nicienia znaleziono w 2012 i 2013 roku na korzeniach kilku wiązów (Ulmus) w arboretum w Wageningen, a od lutego do marca 2014 roku także w 4 różnych miejscach w Hadze. Przypuszcza się, że gatunek ten został zawleczony do Europy wraz z podkładkami wiązowymi z Japonii co najmniej 50 lat temu. Biorąc pod uwagę informacje przedstawione we wstępnej ocenie ryzyka przeprowadzonej przez holenderską NPPO, uznano, że należy dodać M. mali do listy alertowej EPPO (2014/102).
 2. Pierwsze doniesienie o występowaniu Euaresta aequalis (Diptera: Tephritidae) w Słowenii. Występowanie tego gatunku jest regulowane dyrektywą 2000/29/WE. Gatunki należące do rodzaju Euaresta są charakterystyczne dla obu Ameryk i ich larwy są związane z roślinami z rodzaju Xanthium lub Ambrosia (2014/106).
 3. Pierwsze wykrycie Zaprionus tuberculatus (Diptera: Drosophilidae) we Włoszech i Turcji. W sierpniu 2011 roku, kilka okazów złowiono w mieście Adana oraz okolicach w Turcji. We wrześniu i październiku 2013 roku 19 osobników zostało złapanych okolicach Trydentu we Włoszech. Z. tuberculatus pochodzi z Afryki, a jego larwy rozwijają się w rozkładających się owocach. Brak jest danych na temat zagrożenia dla rolnictwa, natomiast potencjalnie gatunek ten może wyrządzać szkody roślinom uprawnych, w szczególności tworzącym miękkie owoce (2014/107).
 4. Pierwsze doniesienie o występowaniu Phoracantha recurva (Coleoptera: Cerambycidae - wcześniej lista alertowa EPPO) na Cyprze. W maju 2014 roku jeden dorosły owad został przypadkowo znaleziony w gminie Nikozja (2014/108).
 5. Pierwsze stwierdzenie Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae - lista alertowa EPPO) w Portugalii. Szkodnik został wykryty w kwietniu 2012 w Lizbonie oraz w Fernão Ferro (półwysep Setúbal). Pochodzenie szkodnika pozostaje nieznane, ale podejrzewa się źródłem zakażenia mogło być zainfekowane drewno lub świeże liście z Ameryki Południowej (2014/109).
 6. Wykrycie Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae - lista alertowa EPPO) na Sycylii we Włoszech. Po raz pierwszy znaleziono tego szkodnika we Włoszech w 2011 roku w regionie Lacjum (patrz EPPO RS 2012/147, 2012/234). W 2012 roku okazało się że występuje także w regionie Kampania. W kwietniu 2014 roku T. peregrinus znaleziono na Sycylii, na drzewach eukaliptusa na terenach miejskich i podmiejskich w gminach Catania i Palermo. Źródło tego zakażenia pozostaje nieznane (2014/110).
 7. Wykrycie Tetranychus agropyronus (Acari: Tetranychidae) w Holandii. Przędziorek został wykryty w 2013 roku na próbkach roślin (Poaceae) pochodzących z uniwersyteckiej szklarni kwarantannowej. Pochodzenie roztoczy jest nieznane (2014/111).
 8. Wykrycie nowego begomovirusa w Peru. Wirus został znaleziony na roślinach Capsicum baccatum var. pendulum uprawianych w San Carlos Alto (prowincja Viru, Dział La Libertad). Zaproponowano nazwę Pepper leafroll virus (PepLRV). Dalsze badania przeprowadzone w 2009 i 2010 roku wykazały, że PepLRV można wykryć w różnych częściach Peru na kilku gatunkach uprawnych, takich jak pomidory (Solanum lycopersicum), pieprz (C. baccatum var. pendulum), fasoli (Phaseolus vulgaris, P. lunatus) oraz na chwaście Nicandra physaloides (2014/112).
 9. Wykrycie nowego Tospovirusa na Tajwanie. Nietypowe objawy zaobserwowano w uprawach szklarniowych słodkiej papryki (Capsicum annum). Badania wykazały, że czynnikiem sprawczym jest nowy Tospovirus: Pepper chlorotic spot virus (PCSV) (2014/113).
 10. Wykrycie nowego wirusa: Citrus vein enation virus (CVEV) związanego z chorobą Citrus vein enation disease (EU Annexes). Najnowsze badania molekularne prowadzone w Hiszpanii wykazały obecność w porażonych roślinach nowego wirusa należącego do grupy Enamovirus, nazwanego tymczasowo Citrus vein enation virus (CVEV) (2014/114).
 11. Nowy wirus związany z citrus leprosis (EU Annexes). Citrus leprosis jest ważną chorobą cytrusów w Ameryce Południowej i Środkowej. Najnowsze badania molekularne wykryły nowy wirus związany z tą chorobą, należący do grupy Cilevirus, który roboczo nazwano Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 (CiLV-C2) (2014/115).

 

W czerwcowym raporcie EPPO (2014 No.6) w oparciu o najnowszą literaturę podano nowe dane o następujących organizmach kwarantannowych i znajdujących się na liście alertowej (2014/116): Callidiellum rufipenne (Coleoptera: Cerambycidae – wczesniej lista alertowa EPPO), Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae – wczesniej lista alertowa EPPO), Chalara fraxinea (teleomorph: Hymenoscyphus pseudoalbidus – lista alertowa EPPO), Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae – wczesniej lista alertowa EPPO), Ditylenchus gigas – lista EPPO A2, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae), Little cherry virus 2 (Ampelovirus, LChV2 – EU Annexes), Papilio demoleus (Lepidoptera: Papilionidae), Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae), Cacyreus marshalli (Lepidoptera: Lycaenidae – lista EPPO A2), Elsinoe australis (EU Annexes), Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae – lista EPPO A2), Monilinia fructicola (lista EPPO A2), Dothistroma septosporum (anamorph: Mycosphaerella pini – EU Annexes)

Podano także informacje o nowej metodzie diagnostycznej (multiplex real-time PCR) opracowanej w Belgii, wykrywającej jednocześnie Ralstonia solanacearum race 3 i Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (lista EPPO A2) (Massart et al., 2014).

 

Opracowano na podstawie EPPO Reporting Service No. 06 Paris, 2014-06-01 - pobierz

 

Aktualności