Belonolaimus longicaudatus

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Belonolaimus longicaudatus’

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: Obszar kraju, w szczególności jego południowa i zachodnia część. Zagrożone są liczne gatunki roślin uprawnych, na przykład cebuli, czosnku, marchwi czy kukurydzy.

Główne wnioski

 

Zagrożenie dla Polski powodowane przez Belonolaimus longicaudatus zostało ocenione jako niskie. Zauważyć trzeba, że szkodnik ten w obszarze swojego występowania wywołuje poważne straty w uprawach oraz generuje istotne koszty związane z koniecznością jego zwalczania, a na terenie Polski licznie występują właściwe dla niego rośliny żywicielskie oraz warunki glebowe. Tym niemniej, sposobem w jaki mógłby on zostać do Polski zawleczony jest sprowadzanie gleby z krajów, w których występuje (głównie USA, ale też Turcja). Wielkość takiego importu jest mała. Ponadto, mało prawdopodobne jest by w warunkach klimatycznych Polski szkodnik był w stanie rozwijać się wystarczająco intensywnie, by móc doprowadzić do strat.

 

Należy jednak zauważyć, że w miarę postępowania ocieplania klimatu analiza będzie musiała zostać powtórzona, a ryzyko oszacowane na nowo.  

Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru

(indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)

Wysokie

 

Średnie

 

Niskie

 

Poziom niepewności oceny:

(uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)

Wysoka

 

Średnia

 

Niska

 

Inne rekomendacje:

·                Brak


Opracowano, 2022-06-28 - pobierz

Aktualności