Bagous claudicans

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Bagous claudicans

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: Potencjalnie zagrożone są miejsca uprawy rozchodnikowca okazałego – szkółki ogrodnicze, ogrody, zieleń miejska na obszarze całego kraju.

Główne wnioski

Poza licznym wystąpieniem B. claudicans na rozchodnikowcu okazałym, sadzonym na dachu Muzeum Śląskiego, brak innych doniesień (z Polski i Europy) o szkodach wyrządzanych przez ten gatunek chrząszcza. Na podstawie tak skąpych danych nie można przewidywać jego potencjalnej szkodliwości dla upraw rozchodnikowca okazałego.

Oceniany gatunek uznawany jest za rzadki, a dane o jego biologii są cząstkowe i niepewne. Znani przedstawiciele rodzaju Bagous uznawani są za monofagów, związanych głównie z roślinnością wodną lub środowiskami podmokłymi.

W literaturze brak jest danych na temat biologii oraz szkodach wyrządzanych przez ten gatunek. W związku z powyższym przedstawiona tutaj ocena zagrożenia obarczona jest bardzo dużą niepewnością.

 

 

Ryzyko fitosanitarne dla zagrożonego obszaru

(indywidualna ranga prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście dokumentu)

Wysokie

 

Średnie

 

Niskie

 

Poziom niepewności oceny:

(uzasadnienie rangi w punkcie 18. Indywidualne rangi niepewności dla prawdopodobieństwa wejścia, zadomowienia, rozprzestrzenienia oraz wpływu w tekście)

Wysoka

 

Średnia

 

Niska

 

Inne rekomendacje:

 


Opracowano, 2020-06-30 - pobierz

Aktualności