O nas

Centrum - widok ogólnyCentrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych to nowoczesna i unikalna w skali całego kraju jednostka spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL3) określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 158 poz. 1660) oraz standardzie EPPO PM 3/64(1). Obiekt spełnia również II/III stopień hermetyczności dla badań z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 212 poz. 1798).

 

Laboratoria W Centrum prowadzone będą badania nad szkodliwością, biologią oraz zwalczaniem organizmów kwarantannowych i inwazyjnych, a także z wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych. Prace badawcze prowadzone będą przez pracowników naukowych Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, którym pracownicy Centrum zapewnią niezbędne zaplecze badawcze. W Centrum prowadzone będą również badania zlecane przez inne jednostki naukowo-badawcze i podmioty gospodarcze.

 

Typowa kabinaPowierzchnia Centrum to 800 m2 z czego powierzchnia szklarni zajmuje około 280 m2. Cały obiekt jest w pełni zautomatyzowany w oparciu o technologię firmy Siemens. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie warunków panujących w poszczególnych kabinach szklarniowych oraz laboratoriach, a także odczyt danych archiwalnych. System nieprzerwanie czuwa nad bezpieczeństwem obiektu wykonując w każdej sekundzie kilku tysięcy pomiarów i alarmując o wszelkich nieprawidłowościach. W Centrum wdrażany jest dedykowany system klasy LIMS umożliwiający bieżącą kontrolę nad przemieszczaniem organizmów kwarantannowych, sprawną organizację pracy oraz maksymalne wykorzystanie kabin szklarniowych. Obiekt posiada własną stację meteorologiczną rejestrującą temperaturę oraz wilgotność powietrza, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru, detekcję opadu deszczu oraz śniegu.