Pracownia Mikroskopii

Elektronowej (TEM, SEM)

5 specjalistycznych

laboratoriów BSL 3

Kabiny szklarniowe

BSL 3

Witamy

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych zostało utworzone w lipcu 2009 przy Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu.

 

Zadaniem Centrum jest zapewnienie zaplecza badawczego dla pracowników naukowych Instytutu Ochrony Roślin oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych współpracujących z IOR-PIB, prowadzących badania z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, inwazyjnych i genetycznie zmodyfikowanych.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.