PolskiEnglish

logowanie login

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

W Instytucie Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu istnieje możliwość przeprowadzania badań i wykonywania zdjęć przy pomocy jednego z nowocześniejszych typów skaningowych mikroskopów elektronowych (ang. scanning electron microscope – w skrócie SEM) S3000N firmy Hitachi.

Dostępne powiększenie: od 15 razy do 100 000 razy. 

Dostępne napięcie przyspieszające: 0,3 - 30 kV .

Teoretyczna rozdzielczość uzyskiwanego obrazu dla SE wynosi 3,5 nm, a dla BSE 5,0 nm.

Instytut Ochrony Roślin - PIB dysponuje ciągle unowocześnianym i uzupełnianym wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym profesjonalne przygotowanie prób biologicznych do obrazowania zarówno w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) jak i transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM).

Prezentujemy państwu cennik usług wykonywanych w Pracowni Mikroskopii Elektronowej.

Wielkość próbek

Próbka powinna się zmieścić w kole o średnicy 5 cm, a jej wysokość nie powinna przekroczyć 2, 5 cm  jednak zazwyczaj ogląda się mniejsze próbki – próbka przeznaczona do badań metodą mikroskopii skaningowej powinna mieć możliwie małą objętość. W obserwacji w niskiej próżni na stoliku mrożącym maksymalna wielkość próbki może wynosić tylko 1,3 cm średnicy i  1 cm wysokości.

Strona: 1

Mikroskop skaningowy

W Instytucie Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu istnieje możliwość przeprowadzania badań i wykonywania zdjęć przy pomocy jednego z nowocześniejszych typów skaningowych mikroskopów elektronowych (ang. scanning electron microscope – w skrócie SEM) S3000N firmy Hitachi.

SEM jest urządzeniem do badania powierzchni ciał stałych. Oglądany obraz uzyskujemy dzięki wiązce elektronów padających na próbkę i jest on obrazem wirtualnym – skonstruowanym na bazie sygnałów emitowanych przez próbkę. Powierzchnia próbki jest skanowana linia po linii, przy czym obszar skanowania odpowiada obszarowi próby oglądanemu na bieżąco na ekranie monitora. W zależności od typu detektora „wychwytującego” sygnały możemy uzyskiwać obraz odwzorowujący dokładną topografię próbki, bądź pokazujący zróżnicowanie składu pierwiastkowego.

 

Skaningowy mikroskop elektronowy jest bardzo użytecznym narzędziem do obserwacji w dużych powiększeniach (nawet do kilkudziesięciu tysięcy razy) morfologii i mikrostruktur na powłokach zwierząt (np. owadów, nicieni, ślimaków) oraz roślin – w tym obserwacje pyłków, a także analizy uszkodzeń materiałów. SEM charakteryzuje szeroki zakres powiększeń oraz stosunkowo duża głębia ostrości, czego wynikiem są bardzo plastyczne zdjęcia. Należy jednak pamiętać, że obrazy uzyskiwane w mikroskopach skaningowych są w skali szarości.

 

Zaletą modelu S3000N jest możliwość oglądania próbek biologicznych bez poddawania ich czasochłonnej i kosztownej preparatyce. Także słabo przewodzące i silnie uwodnione obiekty (np. fragmenty świeżych liści) mogą być oglądane bez wcześniejszej obróbki, dzięki pracy w regulowanej próżni (zakres od 1 do 270 Pa) oraz zastosowaniu specjalnego stolika mrożącego (do -20oC).

Jednak najlepsze rezultaty w przypadku materiału biologicznego (czyli duże powiększenia i wyraźny obraz) uzyskuje się stosując dodatkową preparatykę w postaci napylania przewodnikiem (złotem z palladem), a w przypadku obiektów o delikatnych strukturach i miękkich, uwodnionych tkankach także utrwalania i suszenia w punkcie krytycznym.

 

S3000N wyposażony jest w detektor elektronów wtórnych SE (ang. secondary elektron) oraz detektor elektronów elastycznie odbitych (inne nazwy: wstecznie rozproszonych, elastycznie rozproszonych) BSE (ang. backscattered elektron).

Dzięki detektorowi SE uzyskujemy obrazy o wysokiej rozdzielczości. Ponieważ kontrast związany jest tutaj z topografią próbki obrazy uzyskane dzięki temu sygnałowi wyglądają podobnie jak odpowiadające im obrazy w świetle widzialnym – są więc stosunkowo łatwe w interpretacji.

W przypadku detektorów BSE kontrast jest wynikiem różnicy średniej liczby atomowej pomiędzy poszczególnymi punktami próbki. Oznacza to, że obszary zawierające jądra pierwiastków o wysokiej liczbie atomowej są odwzorowywane jako jaśniejsze, a miejsca zawierające jądra pierwiastków o niskich liczbach atomowych jako ciemniejsze. Właściwie zinterpretowane obrazy BSE dostarczają więc informacje o zróżnicowaniu składu próbki. Obrazy uzyskane dzięki BSE charakteryzują się znacznym obniżeniem rozdzielczości w porównaniu z SE.

Wstecz

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - 2009
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution